🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentföldi Ferences Kusztódia
következő 🡲

Szentföldi Ferences Kusztódia, Minorita Kusztódia, Szentföld őre: a ferences rend legfontosabb missziója. - Az 1217. évi ált. kápt. alapította, s miután 1263: elszakadt a római kusztódiától, 3 részre oszlott: szíriai, ciprusi és tarzuszi kusztódiára. A szaracénok 1291: az összes szíriai és palesztinai konventot elpusztították, sok ferencest is megöltek. A ~ 1333: éledt újjá, amikor Róbert nápolyi kir. és felesége, Sancia a szultántól néhány szt helyet visszakapott Jeruzsálemben, és ők a ferencesekre bízták azokat. Ezt az ajándékozást VI. Kelemen p. 1342: megerősítette. A ~ kusztosza mindig a Sion-hegyi ktor guardiánja, akit a 15. sz-tól a rendi generális v. az ált. kápt. nevez ki, s mivel ő a ~tól függő missziók pref-a (→apostoli prefektus) is, a Sztszék erősíti meg a választást. 1847-ig, amíg vissza nem állították a jeruzsálemi latin patriarchátust (→jeruzsálemi patriarchátus, 4.), joghatósága volt ennek hívei fölött. Ezért a kusztosznak joga van főpapi jelvények viselésére. Kezdettől fogva az Utolsó Vacsora Terme konventben lakott, de ennek lerombolása (1553) után átköltözött a Szt Üdvözítő konventbe, s ma is ott lakik. Schill Aba Ferenc

AP 1980:1472.