🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szentandrássy
következő 🡲

Szentandrássy István, csíkmadéfalvi, OFM (Madéfalva, Csík szék, 1571.-Győr, 1630. szept. 21.): megyéspüspök. - Tanulm-ait a ferencesek isk-jában kezdte, majd belépett a szalvatoriánus rtart-ba, próbaéveit Pozsonyban töltötte. Bécsbe, majd Samborba (Lengyo.) küldték, a teol-t magántanulóként végezte, 1593: pappá szent. Hithirdető Moldovában, Erdélyben, Mo-on. Részt vett 1598: a pozsonyi tárgyalásokon, melynek célja a szalvatoriánusok és mariánusok egyesülése. 1600: a Karánsebes és Lugos környéki rumén-lakta vidéket járta, VIII. Kelemen p. utasítására rövid idő alatt Basta bizalmi embere lett. 1605: Bocskai szabharca idején ezért álruhában Raguzába menekült, ahonnan Rómába utazott. 1606. XI. 30: Visconti Alfonz bíb. pártfogoltjaként V. Pál p. szendrői pp-ké szent., de székhelyét sohasem látta. 1607 nyarán missz. pp-ként visszatért Erdélybe mint adm., ahonnan 1611 nyarán menekülni kényszerült, mivel a Báthori Gábor fejed. elleni leleplezett összeesküvést a kat-oknak tulajdonították. 1612. V: a szebeni ogy-en a többi szökevénnyel együtt örökös száműzetésre ítélték. Pozsonyban telepedett le, ahol II. Mátyástól évjáradékot, majd 1617: pozsonyi knk-ságot kapott. Náprági Demeter 1618. VI. 30: a győri kápt. tagjává tette, 1618-30: pápóci prép., 1618. VIII. 18: sztszéki bíró és ppi helynök a győri egyhm-ben. 1618. VII. 10-1630. II. 26: erdélyi pp. Egyhm-jét nem foglalhatta el, Rómából sem kapott megerősítést, de hamarosan megkapta a kir. tanácsosi c-et, 1625: a csornai és pápóci prépságot. 1621: és 1629: részt vett a nagyszombati zsin-on, ahol zsin. bíróvá vál. II. Ferdinánd 1630. II. 26: veszprémi mpp-ké és főispánná nevezte ki, III. 30: vette át az egyhm. kormányzását, knk. javadalmakat adományozhatott. A győri szegyh-ban nyugszik. - Utóda a szendrői c-en 1625: Rengyics Albert OFM, az erdélyin 1631. VII. 7: Hosszútóthy László, a veszprémi széken 1630. X. 25: Dávid Pál. 88

Schem. Trans. 1838:XXX. (49.) (s.v. Szent Andrási); 1913:14. - Mendlik 1864:50. (63.) (s.v. Szent-Andrásy; 1630: veszprémi pp.) - Gams 1873:387. (1630. III. 24-†1630. IX. 21: veszprémi pp.), 382. (1618-1630. III. 24: erdélyi pp.) - Fraknói 1895:317. (s.v. Csiki) - Lukcsics 1907:16. (64.) - Temesváry János: Csíkmádéfalvi ~ erdélyi pp. 1571-1630. Kolozsvár, 1912. - Temesváry 1913:7. (székhelyén temették); 1931:15. - Schem. Vesp. 1916:XIX. (64.); 1975:29. - Eubel IV:366. - Pannonhalmi Szle 1932:3. sz. (Szabady Béla) - Bedy 1938:408; 1939:40. - Pfeiffer 1987:85.