🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent-Iványi
következő 🡲

Szent-Iványi Domokos (Bp., 1898. ápr. 28.-Heidelberg, NSZK, 1980. júl. 19.): diplomata. - A Pázmány Péter Tudegy-en a jogot és a Közgazd. Egy-et elvégezvén →Teleki Pál gr. tanársegéde, aki diplomáciai pályára irányította. A Sorbonne-on és a College de France-ban képezte tovább magát, kitüntetéssel vizsgázott az École des Sciences Politique diplomáciai osztályán. 1927-35: az USA-ban és Kanadában követségi tanácsos. 1938. X: Teleki az USA-ba küldte, hogy tanulmányozza az USA állásfoglalását a várható II. vh-val kapcsolatban. 1939. II-i jelentésében írta: No. megtámadja Lengyo-ot, e miatt Angliához és Fro-hoz később az USA és a SZU is csatlakozik, utóbbi a háborúban tönkrement kisállamokat meghódítja; javasolta az USA-ban emigráns m. kormány fölállítását. Ennek bonyolítására Teleki diplomáciai tájékoztató oszt-t állított föl, melynek főnöke, megalapozva az anti-axis (tengelyellenes) pol-t. Kívülről Kovács Béla, Varga Béla és Kovács Imre segítette. Megírta Csonka-Mo. külpol-jának történetét (1919-44), melyet C. A. Maccartney ang. történész kéziratként felhasznált Mo-ról szóló kv-ében. A ném. megszállás (1944. III. 19.) után létrehozta a legeredményesebben működő ellenállási szervezetet, a Magyar Függetlenségi Mozgalmat (MFM). A →Magyar Közösség titkos szervezeteire támaszkodva irányította ifj. Horthy Miklós kiugrási irodáját. A MFM megbízottja volt Koszorus Ferenc ezr., aki páncélosaival megakadályozta a bpi zsidók elhurcolását, a Baky-féle puccsot. Soós Géza római szövetségi tanácsos a MFM megbízásából szervezte meg az auschwitzi jegyzőkv-et, jutatta el Horthy Miklós kormányzóhoz és Serédi Jusztinián hgprím-hoz. ~ készítette elő a Sztójay-kormány leváltását. Mint rk. követ és meghatalmazott min. a Faragó-féle fegyverszüneti biz. tagja, ő készítette elő az 1944. X. 11: aláírt fegyverszüneti egyezményt. 1944. XII: Debrecenben az →Ideiglenes Nemzeti Kormány fölajánlott külügymin. tisztségét visszautasította. Az ÁVO 1946. XII. végén mint a Magyar Közösség egyik vez-jét letartóztatta, megkínozták. A 'köztársaság elleni öszeesküvés' kirakatperben a népbíróság Jankó Péter tanácsa 14 é. kényszermunkára ítélte. 1956. X. 26: a forr. szabadította ki. 1957-től nyelvtanításból élt. 1972: az NSZK-ban telepedett le. 4500 oldalon megírta emlékiratait. Ho.Lá.

Kovács Imre: Mo. megszállása. Bp., 1990. - Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. Uo., 1990. - Iratok az igazságszolgáltatás tört-éhez. 2. köt. Uo., 1993.

Szent-Iványi Márton, SJ   →Szentiványi Márton, SJ