🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent-Gály Gyula
következő 🡲

Szent-Gály Gyula (Szeged, Csongrád vm., 1863. jan. 17.-Miskolc, 1919. szept. 24.): zeneszerző. - Kecskeméten 1881: éretts., a bpi tudegy-en lat. nyelvet és 1 é. jogot tanult. 1883: a jászói prem. r-be lépett. Zenei hajlama miatt 1885. I: a papi pályát elhagyta, s Csóka Sándor színtársulatához szerződött, bejárta Eperjest, Ungvárt, Máramarosszigetet; Kassán telepedett le mint zeneokt. Megírta Deréky Antal Földhöz ragadt szegények c. népszínművének zenéjét (bemut. Kassán 1886). Kecskemétre ment. Id. Ábrányi Kornéltől (1822-1903) zeneszerzést tanult, a bpi Zeneakad-n 1893: okl-et szerzett, s az akkor létesített kecskeméti zeneisk. szervezője és 1893-1909: ig-ja. A Zenekedvelők Egyes-ének művez. ig-ja, a Daloskör karnagya, a Katona József Kör választmányi tagja, a polg. leányisk. s a piar. főgimn. énektanára, az Orsz. M. Dalosegyes. közp. választmányi tagja s a Zeneped. Társ. ig-választmányi tagja. 1909-18: a miskolci városi zeneisk. ig-ja. - Szerzeményei: Az egri lány. Színmű. Szöveg: Prónai Antal. Ének- és zeneszámai (bemut. M. Színház, 1906); Helyre asszony. Színmű. Szöveg: Kada Elek. betétszámok (bemut. Király Színház, 1907). - Tantum ergo (vegyeskar-, orgona- és vonószenekarra), Ave Maria (mezzoszoprán szóló, vegyeskar-, orgona- és vonószenekarra), a-moll mise. - Négy dal [Reviczky Gyula (1855-89) és Tóth Kálmán (1831-81) verseire, 1891], Bölcsődal hegedűre és zongorára. - Megzenésítette: Király-dal. Kováts Antal Piar (1862-1925) verse (Kecskemét, 1893); Kesergő szerelem. Lyrai epizódok egy költő (Kisfaludy Sándor) életéből, 4 képben. Liszka Béla szövegével. - Írásai: Zeneiskola értes. (Kecskemét, 1898/99: Egyh. zenénk; 1900/01: Társadalmunk és a zene; 1903/04: M. zenei nevelés; 1907/08: A karácsonyi miszteriumokról; mind klny. is). - Zeneiskola értes. (Miskolc, 1909/10: Néhány szó zenei alkotásunk rendezéséhez). - M: Állítsunk zeneiskolát. Kecskemét, 1892. - A kecskeméti városi zeneisk. keletkezése 1894: és eddigi működése. Uo., 1896. - Imádságos és énekeskv. a kath. tanulóifj. használatára. Karsai Ervinnel. Kassa, 1896. - Zeneelmélet. Isk. és magánhasználatra. Uo., 1896. (4. bőv. kiad. 1911) - Módszeres énektan. 1-3. köt. A polg. fiú-, polg. leány- és felsőbb leányisk., valamint a Középisk. 1. o. sz. Erődi Ernővel. Bp., 1904. (5. kiad. 1911); 2. köt. A polg. fiú-, leány- és felsőbb leányisk., a középisk. 2. o. sz. 1905. (2., az új tanterv alapján teljesen átd. kiad. 1911); 3. köt. A polg. fiú-, leány- és felsőbb leányisk. 3-6., a középisk. 3-8. o. sz. Uo., 1907. (2. átd. kiad. Uo., 1912) - Imádságos és énekeskv. a kath. tanulóifj. használatára (énekek, kotta és szöveg). Karsai Ervinnel. Kassa, 1906. (2. jav. kiad. 1913) - A miskolci áll. segélyezett városi zeneisk. értes. az 1910/11-1916/17. isk. évről. 7 füz. Szerk. Miskolc, 1911-17. 88

Szinnyei XIII:733. - Kecskeméti Közl. 1919. X. 12., X. 14. - Szabó Lajos: ~. Kecskemét, 1919. - ZL 1931. II:555; 1966. III:445.