🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Szív Társaság
következő 🡲

Szent Szív Társaság, Sacré Coeur Apácák (lat. Societas Religiosarum SS Cordis Iesu, RSCI; Societas S. Cordis, SC): női szerzetes kongregáció. - 1800: Párizsban alapította Barat Szt Zsófia szemlélődő életre és leánynevelésre ingyenes szegényiskola, nevelőintézet, lelkigyakorlatok révén. 1806-65: a kongr. főnöknője volt. 1826: nyertek p. jóváhagyást. Szabályzatuk a →jezsuiták konstitúcióit követi. A CIC 1917 szellemében megújított szabályzatot a Szentszék 1922: hagyta jóvá. - A ~ lelkiségében közp. helyet foglal el az eucharisztikus Jézus imádása, a Vele való életegység, a Szívéhez való mind teljesebb hasonulás. Az 1982-i káptalan új Konstitúciót alkotott, mely szoros egységbe foglalja a szemlélődést és az ap. tevékenységet, ezen belül a nevelés újabb területeit. 2006: a világ 44 országában 3600 nővér élt. - Mo-on első házukat 1883: az Ajtósi Dürer sor 21. sz. alatt szegényiskolaként nyitották meg, ebből fejlődött ki a →Philippineum. 1914: nyitották meg 2. intézetüket, a →Sophianumot. - Lelkigyakorlatos és pihenőházuk, a Szt József Villa Zugligetben (Budakeszi út 87.) volt. - 1944: a Sophianumban 80 nő, 40 gyermek és 10 ffi, a Philippineumban 200 férfi és gyermek talált menedéket. Az utóbbival szomszédos épületben elszállásolt munkaszolgálatos század a nővérek közbenjárására jutott pápai védettséghez. A zugligeti villában többször meghiúsították a nyilasok behatolási kísérleteit, s az épületben kb. 100, jórészt a →Notre Dame de Sion Nővérek sashegyi zárdájából oda menekült zsidó érte meg sértetlenül a háború végét. - 1910: 1 rházban 60, 1938: 2 rházban 98, 1950: feloszlatásukkor 2 rházban 11 nővér élt. A legfőbb elöljárók utasítására a nővérek zöme Ny-ra menekült. 1989: hárman tértek vissza. 1992: a XII. Zugligeti út 87. sz. alatt újra noviciátust, 1995. IX: a Mese u. 11-13. sz alatt kis zárdát nyitottak. H.V.K.-Z.A.

Stuart, Janet Erskine: A Szentséges Szív Szerzetesnőinek Társasága (a Sacré-Coeur). Ford. Fallenbüchl Ferenc. Bp., 1925. - MKA 1929:293. - Kis imakv. a Szt-Szív-Zárda növendékei számára. Bp., 1930 e. - Gausz 1943:228. - MEN 1943:346. - LThK V:296. - Zakar 1970:37. - Hetényi Varga 1985.