🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Sebestyén-bazilika
következő 🡲

Szent Sebestyén-bazilika, Róma: A Via Appián lévő katakombában őrizték 258-313/336: Péter és Pál ap. testét. Ennek emlékére épült föléje 340 k. az Apostolok Bazilikája, amit a →Liber Pontificalis is említ. 13 m széles, pilléres főhajója félkör apszisban végződött. A 7,5 m széles két mellékhajó az apszist vette körül, a főoltár a főhajó közepén állt. A mellékhajók külső falaiba →mauzóleumokat építettek. Ez az ősker. temetkezési baz. hamarosan az alatta lévő temetőben nyugvó Szt Sebestyén vt. nevét kapta (a vt. korábbi tp-a →Szent György bazilika volt). Nagy Szt Gergely p. (ur. 590-604) már a ~ban tartotta 37. homíliáját. - A szaracénok betörései miatt II. Jenő p. 826: Szt Sebestyén ereklyéit a vat. →Szent Péter-bazilikába, innen III. Honorius p. (ur. 1216-27) vitette vissza eredeti helyükre. A középen lévő márványbaldachinos főoltárt Szt Fábián vt p-nak szentelte, akinek ereklyéit is itt őrizték. Mellette lépcső vezetett le Szt Sebestyén sírjához. - A ~t IV. Jenő p. 1431: felújíttatta, ciszt. szerzetesekre bízta. Rastelli apát 1563: a központi oltárt áthelyezte a főhajó jobb falához. - 1609: Scipione Borghese bíb. megbízásából Flaminio Ponzio barokk stílusban építette át a ~t. 1612: átalakította a homlokzatot is, a 6 gránitoszlop alkotta árkádos előcsarnok fölötti háromablakos fal háromszögű csúcsban végződik. A ~ aranyozott, színes famennyezetet az oszlophoz kötözött, nyilakkal sebzett vt-val 1612: a holland Jean van Santen tervezte és faragta. - A ~ nagy kápolnáját Carlo Fontana tervei alapján XI. Kelemen p. építtette 1706-12: Fábián p. tiszt-ére. - A Francesco Barberini bíb. által 1672: építtetett kisebbik kpna oltárában ősi urna őrzi Szt Sebestyén ereklyéit, előtte életnagyságú hófehér márványszobra Giuseppe Giorgetti műve. További ereklyéket őriz a Miksa bajor fejed. által 1625: építtetett kis kpna oltára (nyílvessző Szt Sebestyén testéből; két kőbe mélyedt, a legenda szerint Krisztustól származó lábnyom). A kpna melletti falon a kereszten függő Krisztus életnagyságú, 14. sz. faszobra. A kapu melletti márványlapon Damasus p. (ur. 366-384) egyetlen épen fennmaradt verses dicsérete, az itteni katakombában eltemetett Szt Eutychus vértanúról. Egy másik Damasus-szöveg másolata a szemközti keresztkút fölött bizonyítja, hogy Szt Péter és Pál ereklyéit ideiglenesen valóban az itteni katakombában őrizték és tisztelték. **

Tóth 1988:419.