Magyar Katolikus Lexikon > S > Szent Orsolya Internátus


Szent Orsolya Internátus, Nagyvárad, 1937-1948: az orsolyiták leánygimnáziumának és tanítónőképzőjének leányotthona. - A ~ban kor szerint helyezték el a 100 növendéket, akik a szerz. nevelők mellett állandó felügyelet alatt voltak. Sportolásukat biztosította a saját tenisz- és korcsolyapálya, a tágas udvar és a játékterem. 1941: az ellátás havi díja 70 P (napi 5x-i étkezés, fűtés, világítás, mosás, fürdés és ném. társalgás). A bentlakók havi 12-14 P-ért zongora- és hegedűórákat kaphattak. Külön fizetendő díjak: fölvételi díj 3 P, isk. beíratás- és tandíj, fr., ang. és olasz nyelv tanulása, orvosdíj, fogkezelés, gyógyszer, tankv-ek és írószerek. A díjakat előre, havi részletekben is lehetett fizetni. 88

Jámbor 1942:355.