🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Margit Leánygimnázium és Nőnevelő Intézet
következő 🡲

Szent Margit Leánygimnázium és Nőnevelő Intézet, Bp., 1920. szept.-1948. jún. 16; 1996-: Fenntartója az Isteni Megváltó Leányai Soproni Kongr-ja volt. 4 o-os el. népisk-val és gimn. 1. o-lyal indult a XI. Szt Imre hg. u. 5-7. alatt. 1928: volt az első érettségi. 1922: 96, 1930: 221 növ-e volt. 1932: megszervezték a Modernnyelvi középfokú leányisk-t 10-14 é. tanulók számára és a tanítónőképzőt. 1938: e két intézményből hozták létre a 8 o-os latin mentes középisk-t: alsó tagozata 10-14 é. tanulóknak részben ném. nyelvű 4 o-os gimn., felső tagozata 14-18 éveseknek 4 o-os líceum volt. A líceum 4. o-a érettségivel zárult (először 1942. VI.). E lat. mentes isk-t Nőnevelő Int-nek, a gimn-ot Szt Margit Leánygimn-nak nevezték el. 1930-tól mindkét intézmény élen járt a modern didaktikai eljárások alkalmazásában, a korszerű nyelvokt. módszerek kidolgozásában és a munkáltató-kísérleteztető termtud. okt-ban. A kémiai munkáltató-kísérleteztető módszer alkalmazásának országosan elismert szakembere volt →Szabó M. Erika. 1945-48: ált. isk-vá alakultak. 1948: államosították. A gimn. Kaffka Margit nevét kapta. - 1996: 4 és 6 éves koedukált gimn-ként újra indult. M.I.

Barthos-Csetri 1923:29. - MKA 1930:283. - KIM 2000:253.