🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Lépcső
következő 🡲

Szent Lépcső, Szent Grádics, Szentgarádics (lat. Scala Sancta): 1. A jeruzsálemi ~. A jámbor hagyomány szerint Szt Ilona csnő az Antónia várból elhozta Rómába a helytartó palotájának lépcsőjét, amelyen nagypénteken a Megváltó többször is fölment, miközben vérét hullatta rá. Eleinte a régi Lateráni Palotában tisztelték, majd V. (Szt) Pius p. 1585: fényes ünnepséggel a mostani helyére, külön épületbe vitette át. A 18. sz: a lépcsőket diófa burkolattal látták el, hogy a hívek ereklyegyűjtő faragcsálásától megkíméljék. Vezeklésből máig térden kapaszkodnak föl a 28 lépcsőfokon, melyek végén Kálvára-kpna van, miközben búcsúval járó imádságaikat végzik. - 2. A ~t az →Agonia Christi társulatok ösztönzésére Rómán kívül is sokfelé fölépítették a →kálváriák részeként v. önállóan. Malackán (Pozsony vm.) az egykori ferences tp-hoz kapcsolva, Kismartonban (Sopron vm.) a ~t a bonyolult kálváriaépítménybe foglalták bele, kevés lépcsőfokkal. Fertőszéplakon 21, Eperjesen (a szabályos) 28, Kassán (1758) a stációsor legvégén 32, Selmecbányán 34 lépcsőfokra volt szükség. 88

Szilágyi 1980:46. - Bálint 1989:258.