🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László pénze
következő 🡲

Szent László pénze: Erdélyben található lapos kavicsok, nummulitok. - A László kir. tiszt-ét kifejező természetmagyarázó monda szerint „Mikoron az gonosz tatárokat űzné és el nem szaladhatnának előtte, nagy bőséggel hányják vala el pénzt és ezüstmarhát, drága ruhákat az útakon, hogy a magyar sereg reá esvén, tovább szaladhatnának előttébb. Azt látván Szent László királ, imádságot tén (tett) és ottan bálvánnyá változának. Kinek bizonyságát vallják mindez mai napiglag es, kik Erdél fele mennek, hol ott es nagy szép kűfők vannak.” (Temesvári Pelbárt nyomán az Érdy-kódex). E mondát a tordai nép már fordítva emlegeti: a kunoktól üldözött Szt László dobja el az aranyakat, hogy egérutat nyerjen. Ezek azonban kővé válnak a kunok markában. **