🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László hadosztály
következő 🡲

Szent László hadosztály, 1944. okt. 12.-1945. okt. 1.: a honvédsereg önálló seregteste. - Szervezése 1944. X. 12-i elrendelésekor magját az ejtőernyős-ezred és a várpalotai gyalogsági kiképzőtábor 201. önálló tanzászlóalja alkotta, majd a testőr lövész- és egy csendőrzászlóaljjal, valamint a repülőgép nélkül maradt hajózó és földi személyzettel kiegészítették. (A ~nak sem a Waffen-SS-hez, sem a hungarista mozg. fegyveres alakulataihoz nem volt semmi köze.) Az 1944/45. téli honvédelemben főként egyes részeit vetették be, legsikeresebb védelmi harcát - először szinte teljes állományával - 1944. XII. 22-1945. I. 9: a garam-ipolyi harcok során vívta; a letkési hídfőnél nagy veszteségek árán elkerülte a szovjet bekerítést és hadifogságot. Az 1945. I. 20-i fegyverszünet hírére csak gránátos ezredének néhány katonája állt át. III. 18-IV: a Balaton-felvidék és a lispei olajmezők védelméből Karintiába szorult, V. 10: ang. hadifogságba került. - J. B. Tito (1892-1980) jug. partizánjai 1945. V. 1: elfoglalták Triesztet, majd bekebelezési szándékkal megszállták a szlovének lakta Klagenfurt körzetét (mely 1920. X. 10: a →karintiai népszavazáskor Au-t választotta); brit nyomásra, csak IX: vonultak ki. A ~t a jug. megszállási vonalnál karhatalmi és rendfenntartó feladatokra alkalmazva a britek 1945. X. 1-ig(!) fegyverben tartották. - A ~ tisztjeinek szovjeteknek való kiadatása előtt (1944. X.13-tól) parancsnokuknak, Szügyi Zoltánnak (1896-1967) fogvatartói fölajánlották a fr. zónába vitelét, mivel ő a menekülést csak 32 tisztjével együtt fogadta volna el, 1946. III. 15: mindegyiküket átadták a m. hatóságoknak (→Katonapolitikai Osztály). 1948. II. 23: a bpi népbíróság 'háborús bűnösként' 10 é., II. fokon 1949. XI. 28: életfogytiglani fegyházra, nyugdíj- és állásvesztésre ítélte. 1956: szabadult, az Elnöki Tanácstól 1957. XI. 22: kegyelmet kapott (azután segédmunkás). 88

Hadtört. Közlem. 1995:3. sz. (Martin Kornél-Ugron István: Fejezetek a ~ tört-éből) - Mo. a II. vh-ban. Bp., 1997:412. - Ravasz István: Mo. és a M. Kir. Honvédség a XX. sz. vh-ban 1914-1945. (Nagykovácsi?), 2006.