🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László Lovagrend
következő 🡲

Szent László Lovagrend, Szent László Társaság (1861) és Rend: magyar alapítású lovagrend. - A II. vh. után működésének megszakítására kényszerülő →Szent László Társulat Ny-ra menekült tagjait József királyi hg. kezdte összegyűjteni Msgr. Vargha Gábor tábori főlelkész segítségével, aki a II. Vat. Zsin. idején Del'Aqua bíb. közvetítésével kapcsolatba lépett a ~ még élő és le nem mondott elnökével, Shvoy Lajos pp-kel. Ő utódául Vargha Gábort nevezte ki. Az 1966: elfogadott új szabályzat az elnök helyébe főkapitányt állított, s Mindszenty József hgprím. kívánságára, aki a szabályzatot és Msgr. Vargha Gábort főkapitányi tisztségében megerősítette, a társulat ~dé alakult. - ~ eszménye a ker. tanítás, erkölcs és hagyomány, a jótékonyság, a haza, a család, a nemz. függetlenség és a jogegyenlőség védelme, a parancsuralmi, nemzetellenes és a magyarság érdekeit sértő minden megnyilvánulás elutasítása. A szabályzat értelmében minden tagot Szt László lovaggá avatnak. A feddhetetlen előéletű és a ~ eszményeivel egyetértő „rendes” tagok csak m-ok, „tiszteletbeli” tagok a magyarságért kiváló szolgálatot teljesítő más nemzetiségűek is lehetnek. - A ~ Szt László-nap (VI. 27.) táján évente gyűlést tart Sümegen, ahol Szt László kir. szobrának megkoszorúzása után szentmise keretében avatják föl az új tagokat. - ~ eszmei székhelye az aacheni Szt László-kpna, mivel annak alapítója, I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) kíséretét példaképéről Szt László lovagjainak nevezte. - Jelmondata: Cum Deo pro Patria et Hungaris. Jelvénye: fehér szegélyű piros pajzsban fehér ap. kettős kereszt. Köszöntése és egyben fohásza: „Szt László, segíts!” Öltözete: fehér lovagköpeny meggypiros gallérral és béléssel, a köpeny bal oldalán rádolgozott Árpád-pajzs, közepét kitöltő zöld ap. kettős kereszttel. - A ~ hivatalos testülete a Rendi Káptalan, melynek tagjai a Főkapitány, az Ügyvezető főszéktartó, a földrészek törzsszéktartói, a Kincstárnok, valamint a Fegyelmi Biz. két tagja. Nem tagjai Mo-on kívül a többi orsz. külön-külön széktartói. Tisztségviselők 2006: Goór György főkapitány, vitéz Imre László ügyvezető főszéktartó, Romhányi Tibor VRNT eu. törzsszéktartó, Bunford Zoltán közp. széktartó-kincstárnok, vitéz gr. Bozó József mo-i széktartó. Faber Miklós