🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent László Kollégium
következő 🡲

Szent László Kollégium, Debrecen (Simonyi út 32.), 1915.-1948. jún.: a debreceni r.k. egyházközség alapította internátus a szegénysorsú egyetemi ifjak számára. - Fönntartására adományokból tőkét gyűjtöttek, melynek kamatai 4 háborús tanévben több diákot segíttek tanulmányaik folytatásában. Mivel a tőkét hadikölcsön-kötvényekbe fektették, elértéktelenedett. 1919. X: 100.000 K, 1921/22: havi 50.000 K államsegélyt kaptak. Az 1928/29. tanévben új épületbe költöztek, 14 diák (4 jogász, 6 orvos, 4 bölcsészhallg.) ellátásáról (lakás, fűtés, világítás, ágynemű, reggeli) gondoskodtak, havi 8 P-ért. A ~ ig-ja 1929/30: Huber Ferenc hittanár. 1940: 15 r.k. férfihallg-t fogadtak. - Lakás és reggeli évi díja 100 P, a fölvételt a ~ igazgatóságától kellett kérni VII. 15-ig. - Ig. Hutai Ferenc. 88

A Debreceni m. kir. Tisza István Tudegy. évkv-e és almanachja az 1929/30. évről. Debrecen, 1931:367. - M. diákkalauz 1940:101.