🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Kelemen-bazilika
következő 🡲

Szent Kelemen-bazilika, San Clemente, Róma: egykori lakóház fölé épített, 2 egymás fölötti bazilika a Colosseum közelében. - Szt Jeromos 390 k. említi a ~t, mely a 100 k. meghalt Kelemen pápa emlékét őrzi. A 19. sz. közepéig mindenki a mai ~t vélte ezen ősker. emléknek. 1857: ásatást kezdtek, mely feltárta, hogy 4 építési réteg van egymás fölött, s a mai ~ a 2. tp. - E helyen a talajszint eredetileg 20 m-rel mélyebben volt. Kr. u. 64: az itt álló épületek leégtek, a romokat feltölötték, elegyengették és fölépült a 2. réteg: szűk utca egyik oldalán egy téglából épített lakóház, melynek udvarán a 2. sz: Mithrasz-szentélyt állítottak. Az utca másik oldalán tufa tömbökből nagy palota, széles udvar körül. Ez volt Flavius Clemens konzul háza, a római ker-ek istentiszteleti helye volt. A hagyomány szerint rabszolgaként került e házba az a Kelemen, aki Szt Péter 3. utóda lett. - A 4. sz. elején építették az első ~t úgy, hogy a palota udvara fölé került a főhajó, a körülötte lévő helységek fölé a két mellékhajó. A falakat nem rombolták le, hanem az első emelet szintjéig feltöltötték, s a falak szolgáltak alapul a téglalap alaprajzú ~ falainak. A Mithrasz-kultusz 395-ig folytatódott, ekkor betiltották. A ~ papsága megszerezte a ter-et, feltöltötték és a baz-t apszissal bővítették. Siricius p. (ur. 384-399) szentelte föl és 1084-ig állt fönn. - Szt Kelemen p. ereklyéit Szt Cirill és Metód a Krím-fszg-en Kerszon közelében 861: megtalálták és 867: magukkal vitték Rómába. 869: Cirillt a ~ban temették el. III. Adorján p. (ur. 884-85) Kelemen p. ereklyéit a ~ba vitette át. - VII. Gergely p. idejében 1084: a ~ úgy megrongálódott, hogy bezárták. A 12. sz. elején úgy építették újjá, hogy az oszlopok magasságáig feltöltötték földdel, és kisebb méretben új baz-t építettek föléje. Feledésbe is merült, hogy e ~ alatt 3 korábbi építési réteg rejlik. - A ~t 1403: ágostonosok, 1645: a domonkosok gondjaira bízták. 1677-: ír domonkosok látják el. 1857-1945: ők vezették az ásatásokat. Joseph Mollooly OP kezdte el, ezek nyomán ma bejárható a ~ egymás fölé épült 3 rétege. - A háromhajós 12. sz. baz. mozaikpadlóját a 18. sz. barokk felújításkor meghagyták, de a faragott famennyezetet aranyozott kazettákkal díszítették, rajta Szt Kelemen mennyei dicsősége Giuseppe Chiari festménye. Az antik ión oszlopok fölötti ovális ablakokat befalazták, az új négyszögletes ablakok közötti 10 freskón Szt Kelemen élete és Antiochiai Szt Ignác vtsága (ereklyéit szintén a ~ban őrzik), valamint Szt Cirill és Metód képei. A baldachinos főoltár előtti, téglalap alakú schola cantorumot (a kórus helyét), melyet II. János p. (ur. 533-535), a régi baz. egykori plnosa készíttetett, alacsony, mozaikkal ékesített márványfal veszi körül, rajta ősker. jelvények (hal, galamb, szőlővessző) és két helyen II. János monogramja, belül mozaikos márvány húsvéti gyertyatartó, két sarkában egy-egy márvány szószék. A félköralakú apszisban a ppi márványtrón hátán a mai baz. építőjének, Anastasius bíb-nak a neve olvasható (1108). Fölötte Giovende da Celano 14. sz. freskói (Jézus, Mária és az apostolok). Még följebb 12. sz. Krisztus a kereszten-mozaik, mely életfa-ábrázolás a négy paradicsomi folyóval, szentekkel (Mária, János, Péter, Kelemen, Pál, Lőrinc) és a hívek seregével, alattuk Jeremiás próf. Jeruzsálem és Izajás Betlehem képével. A Branda di Castiglione bíb. által 1411-31: építtetett Szt Katalin-kpnában Masolino da Panicale és Massaccio (†1429) freskói (Alexandriai Szt Katalin élete, Szt Kristóf, Golgota, Szt Ambrus születése, evangélisták, egyházatyák). - A mai ~ sekrestyéjéből lehet lejutni a 4. sz. baz. föltárt maradványai közé. A →narthexben egy 6. sz. (az utolsó ítélet Bírája körül Szt Mihály és Gábor főangyal, Szt András ap. és Szt Kelemen p., lábuknál Szt Cirill és Metód) és két 11. sz. freskó (Szt Kelemen vízfakasztó csodája, ill. ereklyéinek Rómába érkezése), valamint egy ősi pogány szarkofág, melyet később keresztények is használtak. A főhajó 9. sz. freskóin Szűz Mária mennybevétele, bal sarkában IV. Leó p., feje körül négyszögletes dicsfénnyel; Keresztrefeszítés, Az asszonyok Krisztus sírjánál és Pokolraszállás, rajta Prosper Aquitanus, IV. Leó titkára; Szt Elek legendája; s még néhány töredék. - A jobb mellékhajó egyik falfülkéjében eredetileg az ariánus Teodóra csnő képe volt, akit még életében (†548) festettek meg, mert férjével, Jusztinianosz cs-ral együtt lit. szereket adományozott II. János p-nak a ~ számára. A 9. sz: Madonna-képpé alakították át, udvarhölgyeiből Szt Eufémia ésSzt Katalin lett. A bal mellékhajóban oltár jelzi Szt Cirill valószínű sírját. Mellette lépcső vezet le a ~ 3., legkorábbi rétegébe.  **

Tóth 1988:200. - San Clemente. Róma, 1992.