🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
következő 🡲

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bp., 1990. febr. 13.-: a biblikus műveltség és apostolkodás előmozdítására alapított egyházi egyesület. - Szt Jeromos Bibliatársulatként alapították. Az egyh. jóváhagyást 1990. III. 23: kapta, a cégbíróság VI. 28: jegyezte be. IV. 13: a →Katolikus Bibliaszövetség tagja. Nevét 2001: ~ra változtatták. - Olcsó bibliák és biblikus irod. kiadásával, a határokon túli m. katolikusok m. nyelvű Szentírással való ellátásával, képzéssel támogatja (1990-: a Szentírás Alapítványon keresztül is) az egyéni és közösségi szentírásolvasás terjesztését. - A továbbképzési munkacsoport évente 2-5x bibliaapostol-képző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt v. ifj. kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szem. foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a II. Vat Zsin. Dei Verbum konst-jának 6. fej-e szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók. 1993-2002: 42 szem-ot tartottak, több mint ezer résztvevővel. - A Bibliaközpont (Bp., VI. ker. Teréz krt. 28. I. em. 6-7. sz.) előadótermében tartják 1992-: Élő Ige cimmel a Bibliaiskola foglalkozásait, a Jeromos estéket, a szentségimádást, valamint a ~ évnyitó és hálaadó szentmiséjét. A Bibliaiskola résztvevői havonta 1x csoportosan foglalkoznak valamely bibliai szöveggel (bibliaóra), a továbbképzési csoportvezető irányításával. A Jeromos esték keretében ugyancsak havonta 1x meghívott neves előadók biblikus továbbképző előadást tartanak a ~ tagjai és érdeklődők számára. A ~ imacsoportja minden második héten imaórát tart a Bibliaközpontban. Évente 2x itt tartják a m. biblikus prof-ok szakmai értekezletüket. Uo. tartják a Biblikus figura-készítő hétvégét, melynek során a résztvevők elsajátíthatják a biblikus figurák készítését, melyek jól használhatók a bibliai történetek szemléltetésére. - A ~nak 2007: 1200 aktív és több száz pártoló tagja van. A legfőbb döntéseket az évente megtartott közgyűlés hozza. A célkitűzések megvalósítása a Bibliaközponton keresztül történik, önkéntes és fizetett munkatársak által, az ügyvezető elnök és a főtitkár vezetésével. Üv. elnöke →Tarjányi Béla, helyettese Thorday Attila, főtitkára Vágvölgyi Éva. Minden egyhm-ben koordinátorok képviselik a ~ot és a bibliaapostolság ügyét. - Szentírástud. folyóirata 1990-: a →Jeromos Füzetek. - Kiadványai: Úsz-i Szentírás. Ford. Békés Gellért és Dalos Patrik. Bp., 1990. - Vágvölgyi Éva: Az Aranyvirág. Mesék kicsiknek és nagyoknak. Uo., 1990. - Kis bibliai atlasz. Uo., 1990. - Jézus nyomában. Album. Uo., 1991. - Knoch, Otto: 1. és 2. Tesszaloniki levél. Ford. Tarjányi Béla. Uo., 1993. (Stuttgarti kiskommentár. ÚSz 12.) - Mayer, Bernhard: Filippi levél. Székely István és Tarjányi Béla. 1994. (Uaz 11.) - Radl, Walter: Galata levél. Ford. Nobilis Márió, Rajkai István és Székely István. Uo., 1994. (Uaz 9.) - Pollák Kaim: Héber-magyar szótár. Uo., 1994. - Hecht, Anneliese: Közös utunk a Bibliához. A csoportos bibliaolvasás módszerei. Ford. Székely István. Uo., 1995. (2. kiad. 2000) - Balás Béla: Vallomás a Szentírásról. Uo., 1996. - Tarjányi Béla: Úsz-i alapismeretek, 1. köt. Az ősegyház élete - Pál apostol levelei; 2. kötet, Jézus örömhíre - Az ősegyh. tanítása. Uo., 1996. - Ó- és Úsz-i Szentírás a Neovulgáta alapján. Uo., 1997. - Vágvölgyi Éva: Csendes percek. Elmélkedések. Uo., 1997. - Tarjányi Béla: Találkozások. Uo., 1997. (Evangéliummagyarázatok I.) -: Csodák. Uo., 1998. (Uaz III.) -: Úsz-i szentírásmagyarázat. Az örömhír Márk evangélista szerint. Mk 1,1-15 magyarázata. Uo., 1998. - Pontificia Commissio Biblica: Szentírásmagyarázat az Egyházban. Ford. Székely István. Uo., 1998. (2. kiad. 2001) (Biblikus írások 1.) - Mócsy Imre SJ: Mi a Biblia? Uo., 1998. (Uaz 2.) - Tarjányi Béla: Biblikus teológia. Tanulmányok. Uo., 1998. (Uaz 3.) - Gyürki László: A Biblia földje. Uo., 1998. (Uaz 4.) - Kremer, Jacob: 2. Korintusi levél. Ford. Rajkai István. Uo., 1998. (Stuttgarti kiskommentár. ÚSz 8.) - Seethaler, Paula-Angelika: 1. és 2. Péter-levél. Ford. Kocsis Imre. Uo., 1998. (Uaz 16.) - Opálény Mihály-Balázs Károly: Úsz-i szövegmutató szótár - Konkordancia. Uo., 1999. - Bibliatudomány CD 3.0 (Káldi-Neovulgáta teljes Biblia, konkordancia, 600 színes kép a Biblia világából), Uo., 1999. - Bibliatudomány CD 4.0 (Káldi-Neovulgáta teljes Biblia, konkordancia, 35 biblikus szakkönyv, 600 színes kép a Biblia világából). Uo., 1999. - Szentírás - ÚSz és Zsoltárok a Neovulgáta alapján. Uo., 2000. - Tarjányi Béla: Példabeszédek. Uo., 2000. (Evangéliummagyarázatok II.) - Mócsy Imre SJ: Az evangéliumok hitelessége. Uo., 2001, (Biblikus írások 5.) - Vágvölgyi Éva: Fényből és szeretetből. Versek és képek. Uo., 2001. - Jeromos bibliakommentár. Szerk. Michael L. Barré többekkel. Ford. Aranyi Erzsébet többekkel. 1. rész Az ÓSz kv-einek magyarázata. Uo., 2002; 2. rész Az ÚSz kv-einek magyarázata. Uo., 2003. 3. rész Biblikus tanulmányok. Uo., 2003. - Biblia. Úsz-i Szentírás a Neovulgáta alapján. Suntoiskiripe. Nyevo Teshtamento. Cigányra ford. Vesho-Farkas Zoltán. Uo., 2003. - Székely János: Az ÚSz teol-ja. Uo., 2003. - Kocsis Imre: „Isten elküldte fiának lelkét” - A Szentlélek Pál ap. tanításában. Uo., 2004. (Biblikus írások 7.) - „Akik az igazságra oktattak sokakat...”. A 65 éves Rózsa Huba köszöntése. Uo., 2005. - Ternyák Csaba: Az imádkozó Jézus a szinoptikus evangéliumokban. Uo., 2005. (Biblikus írások 6.) Ta.B.