🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Józsefről nevezett Báthori-Apor Szeminárium
következő 🡲

Szent Józsefről nevezett Báthori-Apor Szeminárium, Kolozsvár, 1582-1948: szegény diákok számára alapított fiúnevelő intézet. - A jezsuiták 1579: Kolozsvárott alapított iskolái mellé XIII. Gergely p. 1582: a szegény diákok számára szemináriumot alapított, s építési költségeire évi 120 tallért ígért. 1583: Báthori István tett évi 1000 arany alapítványt a szegény diákok eltartására. 1603: az épületet Székely Mózes emberei földúlták. 1660: Nagyvárad bevétele után a törökök Kolozsvárt fenyegették, ezért a kolozsmonostori rház mellől a koll. az óvárba kérte magát. 1698. III. 9: Apor István erdélyi kincstartó 10.000 Ft-os alapítványt tett a „fínevelő intézethez”. I. Lipót 1701: megerősítette a Báthori-Apor alapítványt. 1718-24: a jezsuiták a Belvárosban tp-ot, 1725-28: a koll. számára emeletes házat építettek, melyben 100-120 diák lakott és étkezett. A r. föloszlatása után 1776: Mária Terézia a piar. r-re bízta az int-et. 1818-21: fölépült a Lyceum új épülete a Farkas u-ban (a későbbi r.k. főgimn.), a ~ot ennek diákjai lakták. 1928: helyreállították a háborús károkat. 1930: a főisk. és egyetemista diákok által lakott ~ szűknek bizonyult, ezért a Petőfi u-ban, a hajdani →Lyceum Nyomda emeleti részén 42 személyes „kis ~ot” rendeztek be. 1933: az udvari épületrészben Báthori-mellszobrot állítottak. 1948: az államosítás után az épület internátus és el. isk. lett. Ku.P.