🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István-Társulat középiskolai tankönyvkiadványai A
következő 🡲

Szent István-Társulat középiskolai tankönyvkiadványai A, Bp. 1921-1944: Kötetei: Geometria. A középisk. felső o. sz. 1. r. Az. 5-6. o. sz. Írta Borosay Dávid. 7. kiad. 1921. (9. átd. kiad. 1925) - M. nyelvtan alapismeretek. A gimn., reálgimn. és reálisk. 1. és 2. o. sz. Írta Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1925. (2. átd. kiad. 1926) (Uaz a fiú- és leányközépisk., valamint a leánykoll. 1. és 2. o. sz. 1928) - M. olvasókv. A gimn., reálgimn. és reálisk. 1. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1925. (2. jav. kiad. 1926) (Uaz a fiú- és leányközépisk., valamint leánykoll. 1. o. sz.) - M. olvasókv. A gimn., reálgimn. és reálisk. 2. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1925. (2. jav. kiad. 1926) (Uaz a Fiú- és leányközépisk., [gimn., reálgimn. és reálisk.] valamint leánykoll. 1. o. sz. 1926) - Földr. Afrika, Amerika, Ausztrália és a Sarkvidékek leírása. Csillagászati földr. A gimn., reálgimn. és reálisk. 3. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 1926. - Fr. nyelvkv. A reálisk. 5-6. o. sz. Írta Birkás Géza. 1926. - M. olvasókv. A gimn., reálgimn. és reálisk. 3. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1926. (Uaz a fiú- és leányközépisk., [gimn., reálgimn. és reálisk.] valamint leánykoll. I. o. sz. 1927) - Ném. nyelvkv. 2. A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Bitter Illés, Teveli Mihály. 1926. - Algebra. A gimn. és reálgimn. sz. 1. r. 4-5. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Mattyasovszky Kasszián. 1927. - Algebra. A reálisk. sz. 1. r. A 4-5. o. sz. Írta Borosay Dávid Átd. Mattyasovszky Kasszián. 1927. (2. kiad. 1930) - Földr. Ált. földr. A gimn., reálgimn. és reálisk. 4. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 1927. (Uaz a leánygimn. és leánylíc.. 4. o. sz. 1930) - Fr. irod. olvasókv. 1. r. Reálgimn., reálisk. és leányközépisk. 7. o. sz. Szerk. Birkás Géza. 1927. (3. kiad. 1930) - Fr. irod. olvasókv. nyelvtani függelékkel. A reálisk. és leányközépisk. 7-8. o. sz. Szerk. uő. 2. jav. bőv. kiad. 1927. (Uaz a reálgimn. 1-8. o. sz.) - Fr. nyelvkv. A reálisk. 3-4. o. sz. Írta uő. 3. jav. kiad. 1927. - Geometria. A gimn. és reálgimn. sz. 1. r. A 4., 5. és 6. o. sz. Írta Borosay Dávid. S.a.r. Mattyasovszky Kasszián. 1927. - Geometria. A gimn. és reálgimn. sz. 2. r. A 7. és 8. o. sz. Írta és s.a.r. uők. 1927. - A m. irod. tört. A gimn., reálgimn. és reálisk., valamint leányközépisk. 7. és 8. o. sz. Írta Prónai Antal. Átd. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 5. kiad. Bp. 1927. - Fr. stílusgyakorlatok. M. szövegek a fr-ra való fordítás gyakorlására. (Középisk. felső o. sz.) Szerk. Birkás Géza. 1928. - Geometria. 1. r. A reálisk. 5-6. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Mattyasovszky Kasszián. 1928. - Mennyiségtan. (Számtan-mértan). A leányközépisk. 1. o. sz. Írta Simon Károly. 1928. - Ném. nyelvkv. [4. r.] A gimn. és reálgimn. 5. o. sz. Írta Bitter Illés, Teveli Mihály. 1928. - Ném. nyelvkv. [5. r.] A gimn. és reálgimn. 6. o. sz. Írta uők. 1928. - Algebra az analitikai geometria elemeivel. 2. r. A reálisk. 6-8. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Mattyasovszky Kasszián. 1929. (Uaz a gimn. és reálgimn. sz. 1929) - Földr. Európa és Ázsia leírása. A fiú- és leányközépisk. 2. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 2. átd. kiad. 1929. - Földr. A Kárpáti- vagy Magyar-medence leírása. A fiú- és leányközépisk. 1. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 3. kiad. 1929. - M. irodtört. olvasókv. A gimn., reálgimn. és reálisk., valamint a leányközépisk. és leánykoll. 7. és 8. o. sz. Átd. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1929. - Mennyiségtan. (Számtan-mértan). A leánygimn. és lic. 2. o. sz. Összeáll. Simon Károly. 1929. - Uaz a 3. o. sz. Összeáll. uő. 1929. - Egészségtan. Középisk. sz. Írta Melly József, Párdányi Emil. 1930. - Fizika. 1. r. Középisk. 7. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. Átd. Bodócs István. 1930. - Földr. Hazánk a Föld országai között. A reálgimn. 7., valamint a reálisk., leánygimn. és leánylíc. 8. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 1930. - Földr. Az ókori művelődés színhelyei. A gimn. 7. o. sz. Írta Kalmár Gusztáv, Varga Sebestyén. 1930. - Fr. irod. olvasókv. 2. r. Reálgimn., reálisk. és leányközépisk. 8. o. sz. Szerk. Birkás Géza. 1930. - Fr. olvasókv. A leánylíc. és leánykoll. 5. és 6. o. sz. Írta uő. 2. jav. kiad. 1930. - Geometria. 2. r. A reálisk. 7-8. o. sz. Írta Borosay Dávid. S.a.r. Mattyasovszky Kasszián. 1930. - Ném. irodtört. A középisk. sz. 1. r. A 7. o. sz. Írta Bitter Illés, Teveli Mihály. 1930. - Ném. nyelvkv. A reálgimn. és reálisk. 1. o. sz. Írta Bitter Illés. 1930. - A fizika elemei. A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. 3. jav. kiad. 1931. - Fizika. 2. r. Középisk. 8. o. sz. Írta Mattyasovszky Kasszián. Átd. Bodócs István. 1931. - Fr. nyelvkv. A leánygimn. 5. o. sz. Írta Bírkás Géza. 1931. (Uaz a gimn. és leánygimn. 5. o. sz. 1939) - Fr. nyelvkv. Leányközépisk. 3. o. sz. Írta uő. 1931. (Uaz a leánylíc. és leánykoll. 3. o. sz.) - A m. irod. tört. és olvasókv. A gimn., reálgimn. és reálisk., valamint a leányközépisk. sz. 1. köt. 7. o. sz. Írta Prónai Antal. Átd. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 2. kiad. 1931. - Mo. története. A fiúközépisk. 8. o. sz. Írta Miskolczy István, Szolomájer Tasziló. Bp., 1931. - Mennyiségtan. (Számtan-mértan) A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta Gidró Bonifác. Átd. Mattyasovszky Kasszián. 2. jav. kiad. 1931. - Ném. irodtört. A középisk. sz. 2. r. A 8. o. sz. Írta Bitter Illés. 1931. - Ném. nyelvkv. 1. A gimn. 2. o. sz. Írta uő. 3. átd. kiad. 1931. - Ném. nyelvkv. A reálgimn. és reálisk. 2. o. sz. sz. Írta uő. 1931. - Egészségtan. Leánygimn., -líc. és -koll. sz. Írta Melly József, Párdányi Emil. 1932. - Fr. nyelvkv. A leányközépisk. 4. o. sz. és átmenetileg leánygimn. 6. o. sz. Írta Birkás Géza. 1932. - M. irodtört. és olvasókv. 2. r. A fiú- és leányközépisk., valamint a leánykoll. sz. 2. köt. A 8. o. sz. Írta Prónai Antal. Átd. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 2. kiad. 1932. - Mennyiségtan. (Számtan-algebra-mértan) A gimn. és reálgimn. 3. o. sz. Írta Gidró Bonifác, Borosay Dávid. Átd. Mattyasovszky Kasszián. 2. jav. kiad. 1932. - Ném. nyelvkv. A gimn. 3. o. sz. Írta Bitter Illés. 1932. - Ném. nyelvkv. A reálgimn. és reálisk. 3. o. sz. Írta uő. 1932. - Ném. nyelvkv. A gimn., reálgimn, és reálisk. 4. o. sz. Írta uő. 1933. - M. olvasókv. A fiú- és leánygimn. 2. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor. 1936. - Egészségtan. A fiú- és leánygimn. 3. o. sz. Írta Melly József, Párdányi Emil, Mohay Ádám. 1937. - M. olvasókv. A fiú- és leánygimn. 3. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1937. - Ném. nyelvkv. A fiúgimn. 3. o. sz. Írta Bitter Illés, Puhr Ferenc. 1937. - Egyetemes tört. 2. r. A kk. és újkor tört. A gimn., reálgimn. és reálisk. 5. o. sz. Írta Marczell Ágoston, Szolomájer Tasziló. 1939. (2. kiad. 1943). 88