🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István-Társulat gimnáziumi tankönyvei
következő 🡲

Szent István-Társulat gimnáziumi tankönyvei, Bp., 1928-1944: tankönyvek a katolikus alsó és középiskolák számára. - Kötetei: Anthologia lyrica. Lat. lírai költők szemelvényei a gimn. 5. o. sz. Összeáll., bev. és magy. Vézner Károly. 1928. (2. átd. kiad. [1942]) - Egyetemes történelem. A legújabb kor tört. a fr. forr-tól napjainkig. Írta Marcell Ágoston, Szegedi Tasziló. 1929. - Lat. olvasókv. A leánygimn. 3. o. sz. Incze József nyomán szerk. Kerényiné Stamberger Erzsébet. 1929. - Lat. olvasókv. A leánygimn. 4. o. sz. Szerk. uő. 1930. - Szemelvények az Odysseiából. A gimn. 6. o. sz. [Írta Homeros]. Bev. és magy. ell. Marót Károly, Wagner József. 1930. - Lat. olvasókv. A leánygimn. 5. o. sz. Szerk. Kerényiné Stamberger Erzsébet. 1931. - Lat. nyelvtan. A gimn. 1-8., reálgimn. 3-8., reálisk. és leányközépisk. 5-8. o. sz. Írta Jámbor György, Kemenes Illés. 1932. (Uaz A gimn. és leánygimn. sz.) - Szemelvények Ovidius műveiből. [Gimn. sz.] Összeáll., magy. Márkus Jenő. 1934. - Lat. olvasókv. A gimn. 1. o. sz. Írta Jirka Alajos. 1935. - M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1936. - Lat. olvasókv. A gimn. 3. o. sz. Írta Jirka Alajos. 1937. (Uaz a fiúgimn. 3. o. sz.) - Ném. nyelvkv. A fiúgimn. 3. o. sz. Írta Bitter Illés, Puhr Ferenc. 1937. - Ásványtan és földtan. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta Kerékgyártó Árpád, Somogyi Kálmán. 1938. - Daloskv-ünk. A fiúgimn. 1. o. sz. Szerk. Németh Döme, Solymoss Vendel. 1938. (Uaz a leánygimn. 1. o. sz. 1938) - Daloskv-ünk. A gimn. 2. o. sz. Szerk. uők. 1938. (Uaz a leánygimn. 2. o. sz.) - Daloskv-ünk. A gimn. 3. o. sz. Szerk. uők. 1938. (Uaz a leánygimn. 3. o. sz. [1938]) - A ház és a kert természetrajza. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Kerékgyártó Árpád, Mohay Ádám. 1938. - Lat. olvasókv. A gimn. 4. o. sz. Írta Jirka Alajos. 1938. - M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1938. - M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1938. (Uaz 2. kiad. 1939) - Mo. föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Bodnár Lajos, Kalmár Gusztáv. 1938. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Barnabás. 1938. - A m föld és az idegen tájak term-rajza. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta Kerékgyártó Árpád, Mohay Ádám. 1938. - M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1938. - M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Alszeghy Zsolt, Sík Sándor, Techert József. 1938. - M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta uők. 1938. - Mennyiségtan. (Számtan és mértan.) A gimn. és leánygimn. 1. o. sz. Írta Gidró Bonifác. Átd. Holenda Barnabás. 1938. - Mennyiségtan. (Számtan és mértan) A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta és átd. uők. 1938. - Ném. nyelvkv. 2. r. Gimn. 4. o. sz. Írta Bitter Illés, Puhr Ferenc. 1938. - Ném. nyelvkv. A leánygimn. 1. o. sz. Bitter Illés Ném. nyelvkv-e nyomán szerk. Blaskovics Placid, Ottó Ilona. 1938. - Egészségtan. A fiú és leánygimn. 4. o. sz. Írta Melly József, Párdányi Emil, Mohay Ádám. 1939. - Lat. olvasókv. A leánygimn. 5. o. sz. Szerk. Dályai Margit, Kovács Gyula. 1939. - M. nyelvi olvasókv. A gimn. és leánygimn. 5. és 6. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Sík Sándor, Techert József. 1939. - M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Írta uők. 1939. - M. nyelvtan. A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta uők. Uo., 1939. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Barnabás, Korányi Szevér. Bp., 1939. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. Írta és átd. uők. 1939. - Ném. nyelvkv. A leánygimn.. 2. o. sz. Bitter Illés ném. nyelvkv-e nyomán szerk. Blaskovics Placid, Ottó Ilona. 1939. - Olasz nyelvkv. A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. Írta Király Rudolf. 1939. - Szemelvények Titus Livius tört. munkájából. A gimn. 5. o. sz. Összeáll., magy. Márkus Jenő. 1939. - A term. élő világa. A gimn. és leánygimn. 5. o. sz. Írta Kerékgyártó Árpád, Mohay Ádám. 1939. - A világrészek föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Írta Bodnár Lajos, Kalmár Gusztáv. 1939. - Gazd. és társad. ismeretek. A gimn. és leánygimn. 6. és a líc. 3. o. sz. Írta Csóka Lajos, Zibolen Endre. 1940. - Fr. nyelvkv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Írta Birkás Géza, Petrich Béla. 1940. - Lat. chrestomathia. A gimn. és leánygimn. 5-8. o. sz. Összeáll. Huszti József. 1940. - M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Szerk. Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1940. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Barnabás, Korányi Szevér. 1940. - Ném. nyelvkv. Bitter-Puhr Ném. nyelvkv. 4. része. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Szerk. Mayer Móric, Puhr Ferenc. 1940. - Ném. nyelvkv. A leánygimn. 3. o. sz. Bitter Illés ném. nyelvkv-e nyomán szerk. Blaskovics Placid, Ottó Ilona. 1940. - Olasz nyelvkv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Írta Király Rudolf. 1940. - Vegytan. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. Írta Somogyi Kálmán. 1940. - Fizika. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Öveges József 1941. - Fr. irod. olvasókv. 1. r. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Birkás Géza, Petrich Béla. 1941. - Fr. nyelvtan. A fiú és leányközépisk. felső o. sz. Szerk. Birkás Géza. 1941. - Gör. lyrai anthologia. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Bev. és magy. ell. Mészáros Ede. 1941. - Mo. helyzete, népessége és gazd. élete. Térképismerettel és a fontosabb államok ismertetésével. Földr. a gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Bodnár Lajos, Kalmár Gusztáv. 1941. - Mo. tört. a szatmári békéig. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. sz. Írta Szegedi Tasziló. 1941. - Lélektan és gondolkodástan. Bev. a bölcseletbe. A gimn. 8. o. sz. Írta Bognár Cecil. 1941. (Uaz a leánygimn. sz.) - M. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 6. o. sz. [Szerk.] Tordai Ányos. Átd. Somogyi Ferenc, Sulyok Efrém. - A m. irod. tört. 1. r. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Sík Sándor. 1941. - A m. irod. tört. 2. r. A gimn, és leánygimn. 8. o. sz. Írta uők. 1941-47. - M. nyelvkv. A gimn. és a leánygimn. 7-8. o. sz. Írta Techert József. 1941. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Barnabás, Korányi Szevér. 1941. - Művészi alkotások. 2. r. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Bíró Béla. 1941. - Ném. irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Szerk. Mayer Móric, Puhr Ferenc. 1941. - Ném. nyelvkv. A leánygimn. 4. o. sz. A Bitter-Blaskovics-Ottó Ném. nyelvkv. 4. r. Szerk. Ottó Ilona, Eszterle M. Edit. 1941. - Olasz irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Írta Király Rudolf. 1941. - Rendszeres ném. nyelvtan. A fiú és leányközépisk. valamint leánykoll. felsőbb o. sz. Írta Bitter Illés, Teveli Mihály. 1941. - Rendszeres olasz nyelvtan. A gimn. és leánygimn. sz. Írta Király Rudolf. 1941. - Szemelvények Herodotos tört. kv-eiből. A gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Bev., magy. Mészáros Ede. 1941. - Egészségtan. A gimn. 8. o. sz. Írta Melly József, Párdányi Emil. Átd. Mohay Ádám. 1942. (Uaz a leánygimn, 8. o. sz.) - Fizika. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Írta Öveges József. 1942. - Fr. irod. olvasókv. 2. r. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Írta Birkás Géza, Petrich Béla. 1942. - Mo. tört. a szatmári békétől napjainkig. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Írta Szegedi Tasziló. 1942. - A m. művészet alkotásai. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Írta Biró Béla. 1942. - Mennyiségtan. (Algebra-mértan) A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Bamabás, Korányi Szevér. 1942. - Ném. nyelvkv. A leánygimn. 5. o. sz. Összeáll., szerk. Ottó Ilona, Eszterle M. Edit. 1942. - Oidipus. Tyrannos és Antigone. A gimn. és leánygimn. 8. o. sz. [Írta] Sophokles. Bev. és magy. ell. Gerecs Szaléz. 1942. - Olasz irod. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 8, o. sz. Írta Király Rudolf. 1942. - Platon Kritonja. Szemelvények az Apologiából és a Phaidonból. Szerk. Papp János. 1942. 88