Magyar Katolikus Lexikon > S > Szent István kézikönyvek


Szent István kézikönyvek, Bp., 2000-: könyvsorozat a →Szent István Társulat kiadásában. - 1. Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikv. Ford. Vida Tivadar. 2000. - 2. A II. Vat. Zsin. dokumentumai. Szerk. Diós István. 2000. - 3. Weber, Helmut: Ált. erkölcsteol. Ford. Tuba Iván. 2001. - 4. Uő: Speciális erkölcsteol. Ford. uő. 2001. - 5. Adriányi Gábor: Az egyhtört. kézikv-e. 2001. - 6. A Kat. Egyh. Katekizmusa. Ford. Diós István. 2002. - 7. Erdő Péter: Egyházjog. 3. átd., bőv. kiad. 2003. (4. jav. kiad. 2005) - 8. Scheffczyk, Leo-Ziegenaus, Anton: Mária az üdvtörténetben. Ford. Vida Tivadar, Mezei Balázs. 2004. - 9. Denzinger, Heinrich-Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyh. Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Fila Béla és Jug László fordításának felhasználásával összeáll. Romhányi Beatrix és Sarbak Gábor. Szerk. Burger Ferenc. 2004. (a bátonyterenyei Örükmécs Kiadóval) - Schreiner, Josef: Az ÓSz teol-ja. Ford. Kiss B. Zsolt. 2004. - 10. Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona. 2004. **