Magyar Katolikus Lexikon > S > Szent István Tudományegyetem


Szent István Tudományegyetem, 1947. febr. 26. - okt. 7: tervezett katolikus egyetem. - 1947. II. 25-26: ppkari konferencián →Czapik Gyula egri érs. javasolta megalapítását, mely az egri Jog- és Államtudományi Kar (előbb Jogakadémia) Bölcs.- nyelvi és tört.tud-i valamint Közgazd.tud. Karral való kibővítésével. IX. 25: az esztergomi r. k. egyhközs. közp-i tanácsa a ~ esztergomi székhelyű orvosi karral való bővítését javasolta. X. 7. a r. k. egyházközs. orsz. értekezlete elhatározta a ~ létrehozását. Megvalósítását az isk-k államosítását végrehajtó komm. pol. megakadályozta. - Az 1992: alapított Pázmány Péter Katolikus Egytem előzményének tekinthető. 88

Balogh-Gergely 1993. I:266.