🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Társulat kiadványsorozatai
következő 🡲

Szent István Társulat kiadványsorozatai: 1887-91: Az Ifjúság Öröme. - 1887-1919: Népiratkák (horvátul, ruménül és tótul 1907-től). - 1894-1915: A SZIT tud. és irod. o-ának felolvasó üléseiből. - 1895-1903: M. nép kvtára. - 1899-1915: Családi regénytár. - 1902-04: Lehrbücher für kath. Volksschulen. - 1907-28: Kath. népiskolai tankv-ek. - 1916-18: és 1924-32: Ker. kiskvtár. - 1922: Mo-i kisebbségi elemi népisk. tankv-ek. - 1923-37: Szt István kv-ek. - 1923-31: Szentek Országa. - 1925-48: Bibliotheca discipulorum. Lat. nyelv- és irod. Szerk. Huszti József. - 1925-40: A SZIT középisk. tankv-kiadványai. - 1927-29: A M. Nép kvtára. - 1927-29: Tört. tankv-ek. Szerk. Miskolczi István, Balanyi György. - 1931-35: Isk. segédkv-ek gyűjt-e. (11 köt.) - 1931-43: A SZIT isk. segédkv-e. - 1935: Nemzetszervezés (Szeged). - 1936-47: A SZIT gimn. tankv-ei (315 db). - 1938: Piar. kv-ek. - 1938-41: A SZIT gyorsírási tankv-ei (3 db). - 1939-45: A SZIT líceumi tankv-ei. - 1940-47: A SZIT polg. isk. tankv-ei. - 1942: A SZIT gyorsírási segédkv-ei (1 köt.). - 1944: Ker. remekírók. Szerk. Kühár Flóris. (16 köt.) - 1947: Kat. szépírók. Szerk. Sík Sándor. (4 köt.) - 1947-48: A kat. ált. isk-k tankv-ei (17 köt.). - 1947: SZIT tankv-ei. - 1980-: Pápai megnyilatkozások. - 1980-: Hungaria sacra. - 1980-: Ókeresztény írók. Szerk. Vanyó László. - 1986-: A lelki élet mesterei. Szerk. Ákos Géza, Csanád Béla. - 1993: Egyh. és jog. (2 köt.) Szerk. Erdő Péter. - 1994-: Szt István diákkvtár. - 1994-: Mai írók és gondolkodók. Szerk. Szabó Ferenc SJ. - 1995-: Családi regénytár. - 1997-: A PPKE Jog- és Államtud. Karának könyvei. Szerk. Varga Csaba. - 1999-: Szt István kv-ek. - 1999-: Kk. keresztény írók. Szerk. Sarbak Gábor. - 1999-: Szt István téka. - 2000-: Szt István kézikönyvek. - 2000-: A külf. m. lelkészségek tört. Szerk. Borovi József. - 2001: Fides et ratio. Szerk. Mezei Balázs, Paul Richard Blum. - 2001-: Pázmány kv-ek. - 2001-: Jogfilozófiák. - 2001-: Kodolányi János művei. - 2002-: Katekéták kiskvtára. - 2002-: Haza a magasban. Szerk. Farkas Olivér, Sarbak Gábor. - 2005-: Pásztorok. M. apostolutódok a harmadik évezred elején. Szerk. Rózsa Huba, Farkas Olivér. 88