🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Egylet
következő 🡲

Szent István Egylet (ném. Sankt Stephan Verein), Bécs: 1918. IV. 23: jelentették be az alsó-ausztriai cs. és kir. helytartótanácsnak, X. 21: tartották alakuló közgyűlésüket. 1921. I. 21: átalakították, ez egyleti működésük kezdete. 1964. I. 21: és 1974. VII. 4: újjászervezték. Célja: a Bécsben és Alsó-Au-ban élő m. állampolgárok állásközvetítése (1918), anyagi, erkölcsi és szociális érdekeinek támogatása, az állásnélkülieknek otthon alapítása, hazafias, vallásos és erkölcsi szellemű előadások rendezése, 1921-: egyleti kvtár fönntartása. Védnökei 1921-64: a mindenkori esztergomi érs. és Mo. ausztriai követe, 1974 óta választás útján: a bécsi érs. és az ausztriai m-ok ap. vizitátora. Az egylet föloszlatásához és a vagyon fölosztásához a bécsi érs. hozzájárulása szükséges. Az elnökség tagja a Bécsi M. Lelkigondozó Hiv. mindenkori vez. lelkésze. A ~ titkárát az elnökség javaslatára a bécsi érs. nevezi ki, aki tisztségéből föl is mentheti. A Coll. Hungaricum régi épületében bálokat rendeznek, hangversenyeket, délutáni teákat, előadásokat, hajókirándulásokat (1929) tartanak. Pénz- és természetbeni segélyeket, szórakozási lehetőségeket biztosítanak, 1938-ig a m. követség épületében megrendezték a Szt István bált, melyet 1965 óta volt bécsi főúri palotákban tartanak, diákokat, cserkészeket, nyugdíjasokat támogatnak, kv-ajándékokat adnak, előfizetnek a Szív újságra. Régebbi 250-320 fős taglétszámuk 1979-re 130-170 fő. Kapcsolatot tartanak a bécsi érsséggel, a Bécsi M. R.K. Lelkészséggel, a Jézus Szíve Néplányai Társaságával, a M. Cserkészszöv-gel, az Innsbrucki M. Diákotthonnal és a Burg Kastl-i M. Gimn-mal. 88

Szépfalusi 1980:276.