🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia mennyiségtan-természettudományi osztályának felolvasásai
következő 🡲

Szent István Akadémia mennyiségtan-természettudományi osztályának felolvasásai, Bp., 1918-1943: székfoglalók és előadások füzetsorozata 4 sorozatban. - Szerk. 1918-19: →Szarvasy Imre, 1922-43: →Papp Károly. - I. 1. Vörös Cyrill: Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai-féle geometriában. Székfoglaló. 1918. - 2. Suták József: A görbék abszolút elmélete. 1917. - 3. Rejtő Sándor: A régi Széchenyi-Lánchíd anyagának kimerülése. 1919. - 4. Schafarzik Ferenc: Adatok a Mátrántúli barnaszénter. geológiai alkotásához. Székfogl. 1919. - 5. Rybár István: Visszaverődés a kettősen törő forgató közegek belsejében. Székfogl. 1922. - I. 6. Gróh Gyula: Az ólom öndiffusiója megolvasztott és szilárd állapotban. Székfogl. 1922. - I. 7. Bognár Cecil: Az energia átalakulásának iránya. (A történés törvénye) Székfogl. 1922. - I. 8. Wodetzky József: A relativitástan csillagászati bizonyítékainak kritikája. Székfogl. 1923. - I. 9. Horusitzky Henrik: Részlet Bp. szfőv. Duna-balparti ter-e földtani, talajtani és vízi viszonyainak ismeretéhez. Székfogl. 1924. - I. 10. Békésy György: Folyadék diffuziós állandójának mérése az interferenciális refraktorral. 1923. - I. 11. Gimesi Nándor OC: M. planktontanulm-ok. (A m. phytoplankton 2 új tagja) 1924. - I. 12. Sigmond Elek: A tervezett mélybevágású Duna-Tisza-csatorna mentén elterülő szikesek ismertetése és javítási lehetőségei. 1926. - II. 1. Grosschmid Lajos: A lineáris congruentia-csoport és a négyzetmaradékok eloszlása. 1928. - II. 2. Aujeszky Aladár: A háziállatok veszettség elleni védőoltása Mo-on. 1928. - II. 3. Vendl Aladár: A budai hg. kialakulása. 1928. - II. 4. Sárközy Pál: A felületek orthoasymptotikus és főtorziós görbéi. 1929. - II. 5. Laczkó Dezső: Őstört. adatok a Balaton környékéről. Veszprém, 1929. - II. 6. Szabó Zoltán: A Dipsacaceák virágzatának fejlődéstani értelmezése. Pécs, 1930. - II. 7. Vörös Cyrill: Maximális térfogatú hexaéderek a Bolyai-féle geometriában. 1930. - II. 8. Kadic Ottokár: A m. barlangkutatás ősrégészeti eredményei. 1930. - II. 9. Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészeteink? 1931. - II. 10. Ábrahám Ambrus Andor: Az állati szervezet őrei a környezetben. 1931. - III. 1. Grosschmid Lajos: Archimedes Arenariusa. 1931. - III. 2. Angehrn Tivadar: A kalocsai csapadékviszonyok. 1932. - III. 3. Haltenberger Mihály: Czirbusz Géza és a m. geográfia. 1935. - III. 4. Kadic Ottokár: A budavári barlangpincék földtani viszonyai. 1939. - III. 5. Hoffmann Ernő: A látásfolyamat dualisztikus elmélete. 1939. - III. 6. Kadic Ottokár: A Mussolini-barlang ásatásának eredményei. 1940. - III. 7. Mödlinger Gusztáv: Az állati szervezet rithmusa. 1941. - III. 8. Schilberszky Károly: Az Amygdalaceae gyümölcsfák gutaütésének okairól. 1942. - III. 9. Treitz Péter: Talajtérképek és hasznuk a mezőgazd-ban. 1942. - III. 10. Skrop Ferenc: A szívműködés elektromos jelensége. 1942. - IV. 1. Johan Béla: Eü. és szoc. gyermekvédelmünk bírálata. 1942. - IV. 2. Mosonyi János: Új adatok a hypophisis működéséhez. 1943. T.E.