🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Akadémia emlékbeszédei
következő 🡲

Szent István Akadémia emlékbeszédei, Bp., 1918-1943: az elhunyt akadémiai tagok életrajzának forrásértékű ismertetése és munkásságuk méltatása. - Szerk. 1918-38: Reiner János, 1938(III. 3. sz-tól)-1943: Papp Károly. - Füzetei: I. 1. Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Dudek Jánosról. 1918. - I. 2. Zelliger Alajos: E. Jedlicska Pálról. 1922. - I. 3. Kiss Albin: E. Nagy Béniről. 1922. - I. 4. Áldássy Antal: E. Némethy Lajosról. 1922. - I. 5. Papp Károly: E. Lóczy Lajosról. 1922. - I. 6. Márki Sándor: E. Ortvay Tivadarról. 1923. - I. 7. Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. 1923. - I. 8. Hóman Bálint: Fejérpataky László e. 1928. - II. 1. Pataky Arnold: Székely István e. 1928. - II. 2. Novák Lajos: Rajner Lajos e. 1932. - II. 3. Trikál József: Kiss János e. 1933. - II. 4. Bártfai-Szabó László: Békefi Remig e. 1934. - II. 5. Miskolczy István: Emlékbeszéd Áldássy Antalról. 1935. - II. 6. Pataky Arnold: E. Kmoskó Mihály r. tag felett. 1937. - II. 7. Gr. Apponyi Albert elnök emlékezete. 1937. - II. (8.) 7(!) Várday Béla: Pály Ede r. tag e. 1937. - III. 1. Pataky Arnold: Emlékbeszéd. Mihályfi Ákos v. o. elnök r. tag felett. 1938. - III. 2. Lóczy Lajos: E. Laczkó Dezső felett. 1938. - III. 3. Marczell Mihály: E. Tóth Tihamér veszprémi mpp... felett. 1940. - III. 4. Szénássy Barna: E. Geöcze Zoárd r. tag felett. 1941. - III. 5. Erdélyi László: E. Sörös Pongrácz (1873-1919) r. tag felett. 1941. - III. 6. Sárközy Pál: E. Grosschmid Lajos (1886-1940) r. tag felett. 1941. - III. 7. Fodor Ferenc: Gr. Teleki Pál dr. (1879-1941) r. tag emlékezete. 1941. - III. 8. Kühár Flóris: Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) r. tag felett. 1942. - III. 9. Pataky Arnold: E. Hanauer Árpád István váci mpp. fölött. 1942. - III. 10. Bíró Vencel: Karácsonyi János t. tag emlékezete. 1943. T.E.