🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent György érmek
következő 🡲

Szent György érmek: A 17. sz. háborús világában a lovagokat, katonákat óvták a sebesüléstől. A →Szent Benedek érmek mellett a legelterjedtebbek. Készítésük és viselésük napjainkig elterjedt. - Az előlapi ábrázolás Szt Györgyöt lovon, a sárkánnyal viaskodva mutatja. Daniel Haides egyik érmén látható először a máig alkalmazott formában. Köriratában az 1618-as évszám. Az előlap körirata S. Georgius Aequitum patronus, 'Szt György a lovagok oltalmazója'. A hátlapon Krisztus tanítványaival a háborgó tengeren, In Tempestate securitas 'Viharban biztonság' fölirattal, Roth Hermann Keresztély körmöci vésnök alkotása. A korabeli darabok mind nemesfémből készültek. Réz próbaverete elvétve fordul elő. T.J.