🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Ferenc Kistestvérei
következő 🡲

Szent Ferenc Kistestvérei, Kistestvérek (lat. Tertius Ordo Regularis Gurkensis, TORG): krisztushívők egyházmegyei jogú hivatalos társulása. - Lelkisége, ferences alapokon, az egyh. megújulási mozgalmaira nyitott, benső imából fakadó evangelizáló, lelkipásztorkodó lelkiség. Igyekszik az egyh. ősi lelkiségi kincseit korunk tapasztalataival összekapcsolni, és a különböző életállapotú keresztények, laikusok (egyedülállók és családosok), szerzetesek, papok sajátos karizmáinak kölcsönös kiegészülését tudatosan megélni. - A →Szent Ferenc Kisnővéreivel párhuzamosan kispapokból alakult közösséget 1990: római zarándoklat során, melyen testvérek, nővérek és családosok együtt vesznek részt, a Szentatya magánkihallgatáson fogadta. Az első testvérek hazatérőben Assisiben, Szt Ferenc sírjánál öltöztek be. A ~ társulását Egon Kapellari gurki pp. alapította. A testvérek már szerzetes közösségként folytatják teol. tanulmányaikat az egri szem-ban, a közösség protektorátusát Seregély István egri érs. vette át, aki 1992-: a tanulmányaikat befejező első testvéreket pappá szentelte. - A ~ először a Miskolc-Vasgyári pléb-n telepedett meg, ahol 1998-: lelkipásztori szolgálatot végeznek.  r.k.