🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Ferenc Hírnöke
következő 🡲

Szent Ferenc Hírnöke, Kolozsvár, 1903. jan.-1921. jún. és 1943. okt.-1944. szept.: hitbuzgalmi folyóirat Assziszi Szt Ferenc tiszteletére és III. rendjének terjesztésére, a keresztény valláserkölcsi élet ápolására. - Megj. havonta. Főszerk. 1903. I-1909. XII(?): Trefán Leonárd. Szerk. Uő, Benedek Fidél. Társszerk. 1903. I-1909. XII: Kiss Arisztid, Unghváry Antal. Kiadó 1910. I-1918. IX: Trefán Leonárd, 1943. X: a Ferences Világi Rend Tart. Igazg. Ny: Szt Bonaventura. - Közben: A Hírnök (1921-43). - Társlapja: Kat. Világ (1923-44) és A Hírnök (1943-44). - Átvette A Hírnök évf-számozását (1944: XLI. évf.) T.E.

M. Könyvszemle 1908. (Hírlapjaink) - Monoki 1941:162. - Lakatos 1975:461. (821. s.v. A Hírnök)