🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Bernát Gimnázium
következő 🡲

Szent Bernát Gimnázium, Eger, 1689.-1948. jún. 16.: Fenntartója a zirci ciszt. apátság volt. Széchenyi György érs. alapította, amikor a savniki ciszt. apátság javait a jezsuitáknak ajándékozta. Kezdetben 6 o-os volt. A helytartótanács 1776: a jezsuita koll-ot és gimn-ot a pilispásztói ciszt. apátságnak adta. II. József 1787: föloszlatta az apátságot, a gimn. tanulmány alapi kir. gimn. lett, jórészt ciszt. tanárokkal. 1802: helyreállították a pilispásztói apátságot, s a gimn. ismét a ciszt-eké. 1850: 8 o-ossá alakították, 1852: volt az első érettségi. - 1827: Eger nagy részével együtt a gimn., a rház és a tp. is leégett. →Villax Ferdinánd zirci apát a gimn-ot a rház Ny-i szárnyában helyezte el. A gimn. régi épülete 1892-ig kaszárnya, majd áll. reálisk. 1901: új épületet emeltek. 1921: vették fel a ~ nevet. 1924: humán, 1935: egységes gimn. 1948: mint r.k. isk-t államosították, Gárdonyi Géza Gimn. - Házfőnökei és igazgatói: Schumann Teofil, Pászty Rajmund (1796-1806), Marschalkó Konstantin, Zofcsák Ödön (1817-29), Rezutsek Antal, Juhász Norbert, Szvorényi József, Kassuba Domonkos, Werner Adolf, Kürti Menyhért (1924-38), Küzdi Aurél (1938-41), Palos Bernardin, Hegyi Kapisztrán. - Tanulólétszámok: 1860: 446 (20) 1880: 494 (31), 1900: 421 (32), 1910: 452 (39), 1924: 525 (54), 1932: 499 (59), 1942: 432 (48).

1894-1950: a szerz. tanárok száma 14-16. M.I.

Békefi 1896. (Kassuba Domonkos: Az egri gimn. tört.) - Nagy Béni: Az egri főgimn. tört. 1776-1914. Eger, 1924. - A Ciszt. Diákszöv. Egri O-ának 13. é. jelentése. (1935/36) Uo., 1937. - Hets 1938. - KKF 1940:19. - Hervay 1984:226. - Mészáros 1988:180.