Magyar Katolikus Lexikon > S > Szent Asztrik Gimnázium


Szent Asztrik Gimnázium, Sopron, 1636.-1948. jún. 16.: Fenntartója a jezsuita, majd a bencés r. Draskovich György pp. 400.000 rajnai Ft-os alapítványából nyílt meg mint jezsuita gimn., melyhez 1661: Lippay György érs. nemesi konviktust is szervezett. 1773 u. volt jezsuiták, városi plnosok és világi papok, majd domonkosok tanítottak. 1802: a bencések vették át. 1674: épült házát 1875: bőv. 1777: 5, 1806: 6, 1850: 8 o-os gimn. lett. Tannyelve kezdetben lat., 1844: m., 1850: ném., 1861: m., ném., 1883: m. 1921: vette föl a ~ nevet. Tanulólétszám: 1885: 318 (15), 1887: 392, 1899: 330, 1909: 310 (17), 1922: 335, 1930: 316, 1940: 330 (17). 3 internátusa 1943: 150 tanulót fogadott. 1948: államosították. →Szent Benedek Idősek Háza  M.I.

Felsmann 1885:122. - Wutz 1887:124. - Vajda 1900:190. - Kalmár 1910:191. - Barthos-Csetri 1923:176. - Csóka Lajos: Sopron vm. kat. egyh. és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929. - MKA 1930:284. - A pannonhalmi Szt Benedek-r. soproni Szt Asztrik kat. gimn. A 300 é. gimn. tört. Sopron, 1936. - Hets 1938. - KKF 1940:31.