🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szendrő
következő 🡲

Szendrő, B-A-Z m.: 1. vár. 1360 e. épült, talán kir. várként. Később a Bebek család birtokolta. 1545: a Habsburg-pártiak sikertelenül ostromolták, de 1566: megszállták és ném. őrséget kapott. Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György seregei is elfoglalták. 1704: a kurucok kezére került. II. Rákóczi Ferenc parancsára 1707: lerombolták. A szabálytalan alaprajzú, bástyákkal védett erősség alsó- és felsővárból állt. Jelentéktelen romjai maradtak. - 2. esperesség az egri főegyhm-ben. Plébániái: Borsodszirák, Bódvaszilas, Edelény, Hangács, Hídvégardó, Ormosbánya, Perkupa, Rudabánya, Sajóvámos, Szendrőlád, Szögliget, Szuhogy, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab. - 3. plébánia. 1312: Zundreu. 1332: már pléb. Tp-át Szt István kir. tiszt-ére sztelték. Lakói 1587 e. ref-ok lettek. 1651: alapították újra. Mai Assisi Szt Ferenc-tp-át 1788: építették. Harangjait 1920: 95,5 és 52 cm átm. a Diósgyőri Acélgyár, 1737: 79 cm átm. ismeretlen mester öntötte. Org-ját (1/9 m/r) 1881: az →Országh gyár építette, 1960: Gonda Nándor átépítette. Anyakönyvei 1733-tól. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., szl. - Filiái 2000: Abod, Galvács, Martonyi, Meszes, Szalonna. - Plébánosai: 1333: Márk; 1633-1766: ferencesek, 1766: Németh István, 1774: Lobkovics István, 1779: Almássy József, 1798: Greskovits Ignác, 1806: Bakay Ignác, 1819: Cselkó Károly, 1829: Schákovics Ferenc, 1836: Máriási Gábor, 1846: Eperjessy Sándor, 1873: Kassay Imre, Jávorka Pál, 1874: Újhelyi Lajos, 1883: Tersztyánszky Dezső, 1884: Krempánszky István, 1908: Baráczius József, 1915: Melczer Sándor, 1932: Kádár József, 1935: Medgyessy Imre, 1946: Devánszky Ignác, 1953: Kiss János, 1993: Ivánkai József, 1995: Lengyel Gyula. - Lakói 1785: 926 r.k., 26 g.k., 432 ref., 80 izr., össz. 1999; 1840: 1655 r.k., 28 g.k., 30 ev., 372 ref., 390 izr., össz. 2475; 1910: 1923 r.k., 109 g.k., 20 ev., 569 ref., 244 izr., össz. 2865; 1940: 2297 r.k., 122 g.k., 1 g.kel., 19 ev., 632 ref., 233 izr., 10 egyéb vall., össz. 3314; 1983: össz. 4297; 1997: 3791 r.k., 521 ref., 4312 össz. - 1948: r.k. ált. isk-jában 411 tanuló. - 2000. XI: ~höz tartozik az 1225. sz. Szendrő cserkészcsapat. Bá.B.-Lengyel Gyula

Gerecze II:248. - Kiss 1984:140. - Soós I:163. - Györffy I:806. - Patay 1959, 1991. - MKA 2000:345.

Szendrő, Semendria, v. Macsói bánság (2006: Smederevo, Szerbia): 1. végvár Belgrád közelében a Morava és a Duna találkozásánál. II. Murad szultán 1439: elfoglalta. 1440: Hunyadi János itt várta meg Murad hadvezérét. II. Mohamed 1454-59: ostromolta, 1459. XI. 9: elfoglalta. 1789. X: az osztrákok foglalták vissza. 1867. IV. 10: a törökök átadták a szerbeknek. - 2. Angyalok Királynéja ferences konvent. A szalvatoriánusok 1636: telepedtek meg a városban. 1641: a háborús zavarok miatt elmenekültek. 1650: tértek vissza. Házuk 1671: konvent lett. 1674: a katonák úgy tönkretették az épületeket, hogy rezidenciává kellett visszaminősíteni. 1651-től a pléb-t is ellátták. 1737: új konvent, 1741: tp. épült. 1748: novíciusház, 1758: lelkigyakorlatos ház lett. - 3. jezsuita rendház és iskola. 1640-50: Roskovány László ~i kapitány alapította. - 4. püspöki székhely: →szendrői püspökség. **

Fridrich II:95. - Velics II:69.