🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szelényi
következő 🡲

Szelényi Imre Rudolf, OFMConv (Győrszentiván, Győr vm., 1906. dec. 12.-Róma, 1964. máj. 17.): tábori vezérlelkész, teológiai tanár. - A bpi piar. gimn. érettségi után 1926. X. 16: belépett a konventuális minorita r-be, a teol-t, fil-t és jogot Páduában és Rómában végezte, 1931. II. 2: Velencében ünn. fog-at tett, V. 31: pappá szent. 1932: m. gyóntató Páduában, hazatért, 1932-35: az egri Szt Antal és Szt Imre koll-ok ig-ja, 1933: a hazai minoriták hitszónoka és missziós atyja, 1935: rtart. titkár, a miskolci Szt Ferenc Koll. vez-je, az orsz. belmissziós szolg. ig-ja. 1936: Szegeden részt vett a →KALOT alapításában és szervezésében. 1938: Serédi hgprím. a legeredményesebb m. missziós atya címmel tüntette ki. 1938: táb. lelkész, Miskolcon a tartalékos táb. lelkészek kiképzésének vez-je. 1941 nyarától a K-i fronton szolgált, 1944: vezérlelkész, 1945. II. 12-13: részt vett a drezdai bombázás áldozatainak mentési munkálataiban. 7 havi amerikai hadifogság után a párizsi p. nuncius közbenjárására elkerülte a bíróság elé állítást, s mivel 10 nyelven beszélt, 1945-46: a nunciusnál fordító. 1946: a lőveni főisk. tanára, 1950: misszion. Caracasban, Puerto Ricóban, Dominikában, Haitin, Jamaikában és Kubában, 1952: Granby (Mass., USA) teol. szem-ában a lat. dogmatika és metafiz. tanára, utóbb ig-ja. A hűség perceiről írt röpiratáért 1960: a M-ok Mindszenty Mozgalma ált. vez-jének vál. 1960-64: az Ellicot City (Md., USA) teol. akad. tanára. 1964 tavaszán VI. Pál p. meghívta a II. Vat. Zsin-ot előkészítő biz-ba. Szívroham ölte meg. A sumér-m. rokonság kérdésének egyik első m. kutatója, őstört. cikkei és versei Ny-i m. lapokban. - M: A költ. metafizikája. Köln, é.n. - A harmóniában kialakított lét. Bécs, 1960. - Sumér-m. rokonság. München, 1961. - Világosságom a világon. Bécs, 1962. - S ha elfáradtam. Versek. Uo., 1963. - Bábeltől Pannóniáig. (Szentiványi Rezső álnéven) London, 1963. - Sumér-m. kérdés. Uo., 1964. - Szerk. 1936-37: a Dolgozó Fiatalság, 1960-61: a Mindszenty Népe c. havi lapokat. 88

Schem. OFMConv 1942:48. (22.) - Pilinyi 1943:254. - Mildschütz 1977:85. (519.)