🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szekszárdi
következő 🡲

Szekszárdi János, Joannes Zekzardi, OP (15-16. sz.): szerzetes, a budai konvent tagja. - 1495: Kölnben teol., tanulm-ait 1500. VII: Páduában folytatta, ahol baccalaureusi fokozatot szerzett. 1504: licenciatus theol. 1525: magister, a m. rtart. provinciálisa. - Utóda 1546: Szilágyi Ambrus OP. V.S.

Harsányi 1938:260. - Veress 1941:667. (s.v. Joannes de Tolna Pannonius)

Szekszárdi Lénárd, Leonardus de Sessardia (15-16. sz.): budai könykiadó. - Földr. tankv-et adott ki 1523: Torinóban, mely (G 27. raktári jelzeten) megvolt a nagyenyedi kvtárban, de a csonka példányáról Kemény József gr. nem tudta megállapítani, ~ használt-e kiadójelvényt (Sessardia = Szekszárd, Fitz szerint). 88

Fitz 1959:202.