🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szekrényi
következő 🡲

Szekrényi (Weber) Gizella Lídia, KN (Zsombolya, Torontál vm., 1878. aug. 26.-Gyón, 1954. júl. 18.): szerzetesnő. - Az óvónőképző elvégzése után 1907. I. 7: lépett a kongr-ba, fog-át 1910. VII. 21: tette. Németcsernyén, Zsámbékon óvónő. - A szétszóratás után 1950. őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Szekrényi Lajos (Hódmezővásárhely, Csongrád m., 1858. júl. 26.-Kassa, 1915. ápr. 18.): író. - 1881. I. 30: Temesvárott szent. pappá. Sándorházán, Nagyjécsán kp., 1883: Fejértemplomban gimn. tanár, 1885: Szegeden hittanár, 1891: Újváron, majd Glogonban lelkész, 1895: Simánd, 1898. II. 10: Magyarbánhegyes plnosa. 1891: a SZIT irod. o-ának tagja. 1907: elhagyta a papságot, gazdálkodni kezdett. - Fm: A kincs. Írta Wachenhausen. Reg. Ford. Szirmay Lajos néven. Bp., 1886. - A bibliai kv-ek ismertetése. Szeged, 1888. - A bibliai régiségtud. kézikv-e. 1-2. köt. Uo., 1890. - A Balaton tündérei, v.: A kincs nem boldogít. Bp., 1891. (Népiratkák 45.) - A r.k. egyh. szert-ok rövid előadása. Szeged, 1892. - XIII. Leó p. élete. Bp., 1893. (Sz...i Lajos néven) - Ben Hur. Írta L. Wallace. Ford. Szeged, 1894. - Emlékbeszéd Szulik József fölött. Uo., 1896. - A Csendes Oczeánon. Írta May Károly. Ford. Uo., 1898. - Quo vadis. Írta H. Sienkiewicz. Ford. 1-2. köt. Uo., 1901. - Volyodyjovszki úr. (A kis lovag) Írta H. Sienkiewicz. Ford. 1-2. köt. H.é.n. - Ben Hur. Írta Levis Wallace. Ford. Bp., 1920. - Álneve: Ányási L. Gyula; Sz...i Lajos; Szirmay Lajos. 88

Szinnyei XIII:624. - Schem. Csan. 1902:253. (*Szeged) - Révai XVII:464. (*Szeged; †1922, csak az év) - Gulyás 1956:634. - MIL III:181. (†1915. Arck.)