🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szekerák
következő 🡲

Szekerák Kálmán (Kassa, Abaúj vm., 1841.-Sárospatak, 1900. máj. 21.?): plébános. - A ppi líceumban h., 1864-: r. tanár és 1869-ig tanulm. felügy. is. 1885: plnos, 1886: alesp., 1896: apát Sárospatakon. - M: Szt-Erzsébet ereklyéinek feltalálása. Írta Dudik Béla. Függelék: M. szt Erzsébet thüringiai hgnő történetéhez. Ford. a pesti növendék papság m. egyházirod. isk-ja. Pest, 1864. (névtelenül) 88

M. Sion 1891:707. - Schem. Cass. 1891:252; 1899:283; 1908: nincs. - Kozora Endre: Gyászbeszéd. ~ … ravatalánál. Elmondotta 1900. V. 25. Kassa, 1900. - Szinnyei XIII:611. (†1904 k.) - Gulyás-Viczián XXVIII. (kz-ban)