Magyar Katolikus Lexikon > S > Szekér


Szekér Alajos Joachim, OFM, 1795: OCist (Komárom, Komárom vm., 1752. júl. 5.-Kolozsvár, 1810. szept. 26.): tanár, író. - 1768: belépett a ferences r-be. 1775. IX. 24: pappá szent. Nagyszombatban, 1777: Pesten teol. hallg., 1778: Szombathelyen a rendi növ-ek fil., majd teol. tanára. 1782: Pesten hittanár, 1784: Nyitrán m. hitszónok, 1786: Szombathelyen gimn. tanár. 1793: Szegedi Mihálynál, 1794: Sopronban nev. A M-ok eredete c. munkájáért eretnekséggel vádolták; 1795. XI. 8: átlépett a ciszt. r-be. Táb. lelkészként a Splény-gyalogezreddel Au-ba, majd Itáliába ment. Jelen volt a marengói csatában. 1801: hazatért, s Erdélyben ill. Pesten élt. - Az első népszerűsítő tört-írók és ifj. regényírók egyike. - M: M-ok eredete. Pozsony és Komárom, 1791. - Haditud. Pest, 1807. - Marengói tsata és azt megelőző környülállások. Uo., 1807. - M. Robinson. 1-2. köt. Uo., 1808-09. - Frantzia o-nak polgári és hadi történetei. 1-3. köt. Írta Janits Ae. Ném-ből ford. Uo., 1810-11. 88

Szinnyei XIII:609. - Farkas 1879:105. - Czapáry László: Sz. J. A. élete és művei. Székesfehérvár, 1888. - Túróczi-Trostler József: M. Robinzonok. Bp., 1924. - MItB II:743.