🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár
következő 🡲

Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 1998-: a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi (2003-tól Néprajzi és Kulturális Antropológiai) Tanszékének kiadványsorozata. Szerk. Barna Gábor. - A kiadványsorozatban tematikus konferencia-anyagok, monográfiák jelennek meg magyar és idegen nyelven. A ~ elsősorban az eu. keresztény (kat. és prot. alapú) népi vallásosság múltbeli és jelenkori állapotának, társad. szerepének, megnyilvánulási formáinak sokszempontú tudományközi elemzését és értelmezését tartja feladatának. - 1. Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. Szerk. Barna Gábor. Bp-Szeged, 1998. - 2. Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged, 1999. - 3. Szt és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú. Szerk. Pusztai Bertalan. Uo., 1999. - 4. Józsa László: Megszentelt kövek. Kpnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. Uo., 1999. - 5. Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztört. Veneration of the Bleeding/ Exuding Picture of the Virgin Mary Győr. Uo., 2000. - 6. Politics and Folk Religion. Uo., 2001. - 7. Boldogasszony. Szűz Mária tiszt-e Mo-on és Közép-Eu-ban. Szerk. Barna Gábor. Uo., 2001. - 8. A szenttisztelet történeti rétegei és formái Mo-on és Közép-Eu-ban. A magyar szentek tiszt-e. Szerk. uő. Uo., 2001. - 9. Test, lélek, természet. Tanulm-ok a népi orvoslás emlékeiből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára. Szerk. Barna Gábor-Kótyuk Erzsébet. Bp-Szeged, 2002. - 10. Barna Gábor-Kríza Ildikó: Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Uo., 2002. - 11. Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Szeged, 2003. - 12. „Oh, boldogságos Háromság.” Tanulm-ok a Szentháromság tiszt-éről. Szerk. Barna Gábor. Bp., 2003. - 13. Rítusok, folklór szövegek. Szerk. uő, Makovics Erika Anna, Pusztai Bertalan. Uo., 2004. - 14. Idő és emlékezet. Tanulm-ok az időről az ezredfordulón. Szerk. Barna Gábor. Bp., 2005. B.G.