Magyar Katolikus Lexikon > S > Szegedi Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek Tan- és Nevelőintézete


Szegedi Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek Tan- és Nevelőintézete, 1934.-1948. jún.: leányotthon. - Az internátus a Rend által fönntartott polg. leányisk., nőipari középisk. (4 évf. érettségivel), tanítónőképző és leánygimn. növendékeiből 140 leányt fogadhatott. A kisebb és nagyobb növendékeket korcsoportokba szervezték, külön termekben, állandó felügyelet mellett tanultak. A tanítási órákon kívül ném. és fr. társalgási órákat is tartottak. 1941: a tartásdíj (lakás, élelmezés, fűtés, világítás, fürdés, mosás) évi 750 P. Az isk. díjakat, a zongora-, hegedűtanítást és a betegápolást külön kellett fizetni. 1944: felügyelője Sebestyén M. Loyola (*1903). 88

Jámbor 1942:356. - MTC 1944:559.