🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szegedi Kis
következő 🡲

Szegedi Kis István (Szeged, Csongrád vm., 1505.-Ráckeve, 1572. máj. 2.): református püspök, reformátor. - Szegeden, Lippán és Gyulán tanult, egy ideig tanító. 1535: a bécsi, 1537 tavaszától a krakkói egy. hallg-ja, utóbbin segédtanár is. 1540: hazatért, 1543. III. 22: iratkozott be a wittenbergai egy-re, még ez évben drált. Hazatérve Csanádon (Zoványi szerint Tasnádon), elűzetése után 1545: Gyulán rektor, 1545-48: Cegléden lelkész és tanító. Egy ideig állás nélkül volt, 1549: Temesvárra hívták rektornak. Vsz. részt vett az 1549: és 1550: tartott toronyi zsinatokon. 1551: elüldöztetvén, Mezőtúron, 1552: Békésen lelkész és tanár, ahol egy ideig fogságban tartották. 1552 végén Tolnán isk-ig., ekkor csatlakozhatott a kálvinistához. 1554 elejétől laskói lelkész, ez évben a baranyai új egyházker. első pp-e. l558-61: Kálmáncsán lelkész. 1561-63: a törökök fogságban tartották. 1563: szabadulása után hosszas körút után Ráckevén lelkész, s az alsó-dunamelléki kerület egy részének pp-e. 1564: sikeresen vitatkozott egy Panthanus nevű baráttal. Az 1550-es években, vsz. pp-ké választatása után szerk. a kánonokat kálvinista szellemben latinul, azt fogadta el 1576: a hercegszőlősi zsinat némi módosítással, Skaricza Máténak még ~ életében végzett m. ford-ával együtt. - 5 énekét századokig énekelték a m. prot. tp-okban, a Jövel Szentlélek Isten... az ev. és a ref. énekeskv-ekben. - M: Assertio vera de trinitate. Geneva, 1573. (új, de nagy részében csak címlapkiadása Uo., 1576) - Speculum romanorum pontificum. Uo., 1584. (4. kiad. H.n., 1602) - Theologiae Sincerae Loci Communes De Deo Et Homine. Basiliae, 1585. (5. kiad. 1608) - Confessio verae fidei de uno vero Deo. (Az előbbi 2-5. kiad-ának függeléke) Uo., 1588. - Tractatus brevis de traditionibus quibus dam pontificum romanorum . . . (Az előbbivel együtt) (Ezeket dolgozta át ném-re Höniger Miklós Baselben 1586: Spiegel des weltlichen römischen Papsts c. alatt) - Quaestiones de verbis coenae Domini. Zürich, 1584. (Beumler Márknak egy művével) - Theologiae sincerae loci communes de Deo et homine. Basel, 1585. (5. kiad. Uo., 1608) - Doctrinae papisticae summa ex variis doctoribus scholasticis excerpta . . . (Az előbbivel együtt). Confessio verae fidei de uno vero Deo (Az előbbi kettő 2-5. kiad-ainak függeléke) Uo., 1588. (4. kiad. 1608) - Tabulae Analyticae... Schaffhausen, 1592. (4. kiad. Basel, 1610) 88

Szinnyei XIII:547. - Prot. Szle 1916. (Zoványi Jenő: ~ Cegléden) - Zoványi 1940:583.