🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Fiúnépiskola
következő 🡲

Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Fiúnépiskola: A jezsuiták távozása után, 1787-: a r.k. elemi iskola nemzeti iskola néven működött, 1859: 4 o-os minta főelemi tanoda, a tanítóképző gyakorló isk-ja, emeletes épületét 1861: építették, 1902: a város elemi iskoláinak állami rendszerbe szervezésétől a mpp. tartotta fenn ~ néven, 5 tanerős isk-ként. - Boromisza Tibor mpp. 1910: a keresztény iskolatestvérekre bízta a ~t, akik 1948-ig vezették. B.L.B.

A ~nak évkönyve az 1914-1915. tanévre. Szerk. Békevári Konrád. Szatmámémeti, 1915. - A ~ évkönyve az 1941-1942. tanév végével. Szerk. Ötvös Frigyes. Uo., 1942.