🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szatmári
következő 🡲

Szatmári Ferenc, Bakóc, Bakócz, Mester, Szathmáry Bakács, erdődi (1444-Győr?, 1508 vége): megyéspüspök. - Jobbágycsaládból származott, testvérei: Bálint, Tamás (→Bakócz Tamás), Miklós, János, Pál győri knk., Katalin s egy másik leány, asszonynevén Kancler Angelusné. A szatmári domonkosoknál, a krakkói és a ferrarai egy-en tanult, mint magister tért haza. 1483: váci knk., pesti főesp., 1492: budai prép., a MA-ban 1494. I. 1: vál. pp., II. Ulászló 1495: győri pp-ké nevezte ki. VI. Sándor 1497. I. 16: erősítette meg, X. 28: Győrött pp-ké szent. Kir. titkár is volt. 1502: Páduában a Candelai Annát megkérő küldöttséget vezette. Anna kirné udvarában tartotta műveltsége miatt. 1502-08: pápóci prép. is. II. Ulászló kir. koronaőre s ismételten a kir. követe volt. A kirné halálakor tért vissza Győrbe, ahol a szegyh. ÉNy-i sarkához Assisi Szt Ferenc tiszt-ére kpnát építtetett. Ez a mai „Biblia-terem”. 1504-09: bécsi adm. - Utóda 1510: Gosztonyi János. 88

Mendlik 1864:70. (1494-1509: pp.) - Gams 1873:374. (s.v. Franciscus Bakács de Erdőd; 1494[93]-1509: pp.), 321. (7.) (s.v. Franz Bakats, utóda ott 1513. V: Slatkonia) - Pallas II:495. (s.v. Bakócz Ferenc) - Eubel III:354. (mint bécsi adm. halt meg) - Chobot II:682. (s.v. Bakócz) - Bedy 1938:548; 1939:28. - Tört. Szle 1965:486. (s.v. Bakóc Ferenc) - Schem. Jaur. 1968:42. (37.) - Köblös 1987:54. (1489. V. 22-1497. VII. 24: budai prép.)

Szatmári György, Szakmár, Szakmáry (Kassa, Abaúj vm., 1457.-Buda, 1524. ápr. 7.): prímás-érsek. - Iparos családból származott. Bolognában, majd 1493: a krakkói egy-en tanult. 1495: fehérvári, 1497: erdélyi prép. 1499. XII. 23-1500. V. 8: vál., 1500-1501. VI. 16: vál. és megerősített, 1501-1502. II. 14: tényl. veszprémi mpp., 1500: budafelhévizi prép., 1501-1505. X. 20: váradi mpp. és 1504. V. 8: kir. kancellár. 1505. XII. 19-1521. XII. 23: pécsi mpp. Pécsett több díszes házat építtetett, a szegyh. egyik napjainkig megmaradt oltárát ~ készíttette, az általa bővíttetett ppi palotában címere ma is látható. Titkára Oláh Miklós volt. 1522. V. előtt a kir. kinevezte esztergomi érs-ké. VI. Adorján 1523. VI. 19: erősítette meg. - Pol. pályáját 1493: a kir. kancellárián kezdte. 1494: kir. titkár, 1499: és 1505. X. 3-1514. XI. 19: titkos kancellár s a kir. kpna ispánja, 1521-24: kir. kancellár. Kancellárként az orsz. külügyeit intézte. 1504: nádorrá választatta Perényi Imrét. II. Ulászló udvarában döntő szava volt. 1506: kezdeményezte az örökösödési szerződést, 1515: megszervezte II. Ulászló kir., Miksa cs. és Zsigmond lengy. kir. pozsonyi és bécsi találkozóját. II. Lajos uralkodása elején a kormányzó tanács vez-je volt. 1521: Hamburgba ment II. Lajos menyasszonya, Mária elé. 60 ezer aranyat hagyott a Frigyes cs-nak elzálogosított Ny-mo-i városok és várak visszaváltására, de hagyatékát hadi célokra fordították. - Kv-ei közül egyedül egy remekül illuminált breviárium maradt fönn Párizsban (az egyetlen ránk maradt kódex, amelyet Mátyás kir. halála után mo-i tulajdonos Itáliában készíttetett). Nemcsak itáliai, hanem magyar humanisták is ajánlottak műveket ~nak: pl. Mághi Sebestyén (1513), Hagymási Bálint (1517) és Bartholomaeus Frankfordinus (Pannonius) (é.n.). - Utóda Veszprémben 1502. IV. 18: Frangepán Gergely, Váradon 1506. II. 5: Thurzó Zsigmond, Pécsett 1522: Móré Fülöp, Esztergomban s a kir. kancellárságban 1524. V. 26: Szalkai László. 88

Haas 1845:286. (28.) - Schem. Qu. 1857:18. (28.) (s.v. Zathmáry); 1940:7. (28.) - Török 1859:165. - Mendlik 1864:28. (18.) (s.v. Szakmár; 1521-24: esztergomi érs.), 50. (45.) (1499: veszprémi pp.), 82. (s.v. Szakmáry; 1502-05: váradi pp.), 63. (s.v. Zathmáry v. Szacmáry; 1505-21: pécsi pp.) - Gams 1873:385. (44.) (s.v. Szakmári; 1503-05: váradi pp.), 376. (28.) (1505. XII. 19-1523. V. 19: pécsi pp.), 380. (51.) (1523. V. 19-†1524. IV. 7: érs.) - Pallas XV:369. (s.v. Szakmáry) - Fraknói 1895:549. - Schem. Mv. 1896:86. - Tóth Szabó Pál: ~ prím. 1457-1524. Bp., 1906. - Lukcsics 1907:12. (45.) (s.v. Georgius de Szatmár) - Schem. Vesp. 1916:XV. (45.) (s.v. Szathmár) - Eubel II:292. (1500. IV. 1: veszprémi pp.), 288. (1502. II. 14: váradi pp.); III:323. (1523. V. 18: esztergomi érs.) - Fógel 1917:159. - Schem. Strig. 1918:XXV. (50.); 1982:52. (50.) - Bedy 1938:292. - Veress 1941:690. - MÉL II:715. - Tonk 1979:238. (707.) - Köblös 1987:90. (1495. VIII. 28-1500. IV. 3: a fehérvári Szt Miklós kápt. prép-ja, a budafelhévizi prépságáról nem tud) - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:68.

Szatmári István, Zarmacsi, Zacsnori (†1505?): megyéspüspök(?). - 1502: a szentistváni prépság kormányzója. Eubelnél 1502. IX. 2: a semat-ban és Gamsnál 1504. IX. 2: szerémi mpp. A MA-ban nem említik, ott 1503-05: Bajoni István a szerémi pp., lehetséges, hogy ~val azonos személy. A Schem. Nitr-ben szerémi ppsége után 1504: vál. nyitrai mpp. Eubelnél 1505. XI. 9: megerősített nyitrai pp. egy családi névvel nem jelölt István, akit Thurzó Zsigmond erdélyi ppségére helyezésével nevezett ki II. Ulászló nyitrai pp-nek. - Utóda a szerémi széken a Schem. B-D-S-ben é.n. Domokos fehérvári prép., akit 1505. III. 1: Országh János követett; Nyitrán a Schem. Nitr-ben 1505: Polner János. 88

Gams 1873:379. (s.v. Stefan de Zarmack; 1504. IX. 2: pp., előde 1502. V: Polver Gábor, utóda 1505: Országh János), 375. (a nyitraiak között nem közli) - Fraknói 1895:215. - Kollányi 1900:123. (s.v. Zarmacsi v. Zacsnori) - Religio 1900. V. 1. (Cserenyey István) - Schem. B-D-S. 1900:48. (33.) - Eubel II:262. (s.v. Zatmar; 1502. IX. 2: szerémi pp., lemondott v. meghalt); III:276. (1505. XII. 19: nyitrai pp.) - Schem. Nitr. 1914:10. (42.)

Szatmári László (Miskolc, Borsod vm., 1910-): kántor-karnagy. - A Nyíregyházi Tanítóképzőben kántor okl-et szerzett. Miskolcon a MÁV-tp. kántora, a MÁV Vonatkísérők Dalárdájának vez-je. - Szerzeményei: mise férfikarra; magyar dalok: Mikor megláttalak, Vadvirágos tarka réten, stb. 88

Molnár 1936:490. - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)