🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szapáry
következő 🡲

Szapáry Géza, muraszombati, széchy-szigeti és szápári, gr. (Pozsony, Pozsony vm., 1828. szept. 27.-Bp., 1898. ápr. 5.): fiumei kormányzó, főudvarmester. - Tanulm-ait befejezvén egy vértes ezred hadnagya, az 1848/49-es szabharcban honvéd. Buda visszavívásakor kitüntették. Világos után Aradon fogoly, majd Párizsba ment és bejárta Eu-t. 1861. IV. 2-VIII. 22, 1865. XII. 10-1867. III. 31: és 1872. IX. 3-1873. II. 26: a muraszombati ker. ogy. képviselője. 1867. III. 31-1872. IX. 4: Zala vm. főispánja. 1871. VII. 1: a főv. közmunkák tanácsa alelnöke, 1873: v.b.t.t., főrendiházi tag. - 1873. II. 26-1883. XI. 1: fiumei és m-horvát tengerparti kormányzó s a fiumei tengerészeti hatóság elnöke. 1883. XI. 1: m. főudvarmester, 1884. IV. 26: a főv. közmunkák tanácsának tagja,  88

Ogy. alm. 1887:52. (*szept. 17.); 1896:55. (*szept. 17.) - Főrangú Családok 1888:225. - Révai XVII. - Bölöny 1992:486. (*1827. szept. 27.!)

Szapáry János Péter, muraszombati, széchy-szigeti és szápári, gr. (1757 k.-Buda, 1815. márc. 2., 58 é.): császári és királyi ezredes. - József nádor főudvarmestere, v.b.t.t., 1788-91: fiumei és tengermelléki kormányzó, 1789-92: Szerém vm. főispánja. 1808: megkapta a Szt István-r. nagykeresztjét. Ercsiben temették. 88

Nagy X:482. (s.v. Sz. János) - Pallas VII:256. (fiumei kormányzók; Sz. J. Péter) - Bölöny 1992:480. (s.v. Sz. J. P.) - Fallenbüchl 1994:131.

Szapáry József, muraszombati, széchy-szigeti és szápári, gr. (1754.-1822. ápr. 22.): főispán. - Cs. és kir. kamarás, v.b.t.t. 1793-1822: a pozsonyi tanker. és az akad. főig-ja, 1792: Szerém vm., 1807-22: Moson vm. főispánja. A Ludovica (Akad.) tőkéjét 5000 Ft-tal gyarapította. - M: Der unthätige Reichtum Ungarns wie zu gebrauchen. Nürnberg, 1784. (m-ul: Mo. meddő gazdaságának hogyan lehetne hasznát venni. Az osztr. és a m. tengerpart tört. rövid rajzával. M. nyelvtan kiad. Székely József. Bp., 1878) 88

Nagy X:483. (*1755 k.) - Szinnyei XIII: 393. (*1794) - Fallenbüchl 1994:86.

Szapáry László, muraszombati, széchy-szigeti, gr. (Perkáta, Fejér vm., 1864. máj. 16.-Bécs, No., 1939. okt. 12.): diplomata. - Tanulm-ait befejezve a londoni osztrák-m. nagykövetségen követségi attasé, 1892: szabadelvű párti programmal a lovrini ker ogy. képviselője, az egyhpol. javaslatok tárgyalásakor e pártból kilépett. 1896: a muraszombati ker. ogy. képviselője. 1897. XI. 23-1903. VIII. 2: fiumei és m-horvát tengerparti kormányzó s a fiumei tengerészeti hatóság elnöke. 1898: v.b.t.t. főrendiházi tag. A Bpi Közúti Vaspálya Társ. igazg. tagja, a Schlick Vasöntő és Gépgyár Rt. elnöke. 1922. III. 22-1924. X. 9: londoni m. követ. 88

Főrangú Családok 1888:225. - Ogy. alm. 1892/1910. - Révai XVII:359. - Bölöny 1992:486.

Szapáry Pál, muraszombati, széchy-szigeti és szápári, gr. (Bp., 1873. ápr. 1.-Bécs, 1917. jan. 30.): fiumei kormányzó. - Bpen jogot végzett, 1897. I. 10-: a Földmiv. Min. díjtalan fogalmazó gyakornoka, 1899. XI. 27: a főrendiház örökös tagja, 1900. V: a Park Klub elnöke. 1905. X. 17-XII. 26: fiumei és m-horvát tengerparti kormányzó s a fiumei tengerészeti hatóság elnöke. 1909: az újonnan alakított →Országos Keresztényszocialista Párt elnöke. 1910: az ogy. választásokon a szentendrei ker-ben kisebbségben maradt. 88

Főrangú Családok 1888:225. - Ogy. alm. 1901/10. - Révai XVII:359. - Bölöny 1992:486.