🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szana vármegye
következő 🡲

Szana vármegye, Zana: az alsó-szlavóniai vármegyék legdélibb tagja a boszniai Szana folyó mindkét partján, →Orbász vármegye és →Dubica vármegye (pótkötet) között. - É-on és Ny-on az Una, D-en az Unnac folyó határolta. Egyházai 1334: még a zágrábi, utóbb a pécsi ppséghez tartoztak, mivel a zágrábiak panaszkodnak arról, hogy a dubicai főespségből az egész szanai ker-et kihasították. - 1197: Imre kir. (ur. 1196-1204) birtokadományozó okl-ében említik először. - Várai: Brumen (1397: Krupától É-ra), Bylyczky (1473: Kozarához tartozott, mellyel együtt adta el Szentgyörgyi Székely Miklós a Decseieknek), Greben (1365: említették, talán Jajcától É-ra épült), Kljucs (1325: a Szana mellett épült, Horvatin fia Vkoszlo birtoka), Kozara (Kazara, Pesthy szerint Koszorú; a Szana könyökétől K-re, ~ fő helye, ide gyűltek össze 1360: Kőrös, Dubica, Orbász és Szana vm. rendjei. 1380. VII. 2: Zágrábban gyűltek össze Zágráb, Dubica, Orbász, Szana és Mere vm. nemesei, hogy birtokperekben döntsenek. 1396 u. a Nápolyi Lászlót támogató Hervoja (†1416) boszniai kiskirály uralma ~re is kiterjedt. 1413: Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) ~t, hűségesküje ellenére, a Blagayak igazgatására bízta. 1435: Zsigmond kir. 6000 Ft-ért Blagay Jánosnak adta zálogba. 1464: I. (Hunyadi) Mátyás Szentgyörgyi Mihálynak adta, akinek fia Székely Miklós. 1481. II. 16: Rohffy László ügyét tárgyalta a szanai kongregáció Kozarán. 1494-96: a tör. foglalásig Haraszti Ferenc v. szörényi bán az utolsó m. birtokban maradt vár, Kozara/Koszorú kapitánya. - Városai: Kozara (1360: a vár alatt települt, Szt Márton-egyházzal), Szana (Zana, 1314: a Szana folyó mellett). - 29 helységéből 17: Blagaj (Szt György-tp.), Cesich (Szentháromság-tp.), Herbochan (IV. Béla 1263: Lőrinc tárnokmesternek adta; Szt Kereszt-tp.), Japra (Szt Márk és Szt Márton-tp.; csak Pesthynél), Marjanovac (Szt Mária-tp.), Markovac (Szt Márk-tp.), Mren (Szt György-tp.), Osztroluka (Mária-tp./Boldogasszony-tp.), Petrouch (Szt Péter-tp.), Pobresia (1328: örökösödés ügyében említik; Szt György-tp.), Podcrisie (Szt Kereszt-tp., Boldogasszony-tp., Szt Péter-tp.; 3 helység azonos névvel, vsz. a tp. uaz más titulussal; csak Pesthynél), Pluheria (Szt István kir.-tp.), Starigrad (Mindensztek-tp.), Sumechicha (Szt Márton-tp.), Versusya (Keresztelő Szt János-tp.), Vodicha (1357: Mária-tp./Boldogasszony-tp.), Zemelna (Mária-tp./Boldogasszony-tp.), Zmolan (Ker. Szt János-tp.), Zrachycha (Mária-tp.) egyházas hely, 7 birtokos család nevét említik okl-ek. - Főispánjai: 1246: Sándor [P]; 1256: Sándor; 1258: Mihály [P]; 1259: Sándor [P]; 1264: Mihály; 1271: Péter; 1273: Miklós; 1284: Miklós (riucsei ispán is) [P]; 1275: Roland kirnéi tárnokmester [P]; 1281: János mester (Orbász, Guarig és Guecske vm. főispánja is; rablásaiért Timót zágrábi pp. kiközösítette); 1285: Rodiszló (Glaas[?] és Orbász vm. főispánja is); 1285: Rodiszló (néhai Dénes bán testvére [P: egész Szlavónia bánja], 1293: 8 várat kapott III. Andrástól); 1305: Nelepuc fia Iván (Orbász vm. főispánja is); 1328: András fia Tamás; 1365: Lőrinc fia János (Orbász vm. főispánja is, István zágrábi pp. testvére) [P]; Bokouch comes de Zana, Kozara és Greben várnagya [csak Thallóczynál]; 1396: Vlkach; alispánjai: 1264: Jakab; 1360: Lathko. Szolgabírák 1361: Radoszló fia Demeter; 1365: Lukács fia Wcholen és Galesa fia János (Pestynél Lőrinc fia János mester, Orbász vm. főispánja is). 88

Pesty II:478. (s.v. Zana vm.) a főispánok jegyzékében jelölve a csak nála találhatók [P]-vel jelölve. - Thallóczy 1915:282.