🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalvátor Nővérek
következő 🡲

Szalvátor Nővérek, Isteni Üdvözítő Nővérei, (lat. Sorores Divini Salvatoris, SDS): női szerzetes kongregáció. - 1888. XII. 8: Tivoliban alapította F. M. →Jordan és Therese Maria →Wüllenweber bárónő (az első ált. főnöknő). Tevékenységi köre: leánynevelés, óvodák, árvaházak, szoc. otthonok fenntartása, kórházi és otthoni betegápolásra, karitatív munka, misszióban is. 1926: nyertek p. jóváhagyást. Sokoldalú tevékenységük és alkalmazkodókészségük miatt gyorsan elterjedtek Közép-Eu-ban, Angliában és a missziókban is. 1980: 177 házban 1640 nővér, 2006: 214 házban 1291 nővér élt. - Mo-ra 1899. IV. 27: érkezett Rómából Vetter Ambrosia és →Poetsch Mária Hilária. Bp-Angyalföldön a Csángó u-ban 1 szobában telepedtek le. 1901. V. 4: lépett be az első m. jelölt. Rómából 2 újabb betegápoló nővér jött, 1905: Óbecsére hívták a ~et szegényház vezetésére. Keresetükből, a ppségtől és az államtól kapott pénzből Bpen, a Huba u. 6. sz. alatt építkezni kezdtek. 1906. VII: lett kész a zárda, ősszel óv-t és el. isk-t nyitottak. A ~ tanítói okl-et szereztek. 1911: Nagykikindán a kórházban kezdtek dolgozni. Bpen a Huba u-ban 1915: polg. isk-t, 1924: 2 é. keresk. szakisk-t, 1917: Máriabesnyőn noviciátust nyitottak. 9 nővér 1922: a pestújhelyi, majd az újonnan épült Uzsoki u. kórházban kezdett dolg. 1924: a váci ppségen adminisztrációs munkát, a szem-ban és a Gödöllői Prem. Gimn-ban házvezetést vállaltak. 1926: alapították az önálló m. rtart-t, IX: átvették a Klotild Árvaházat, 1927: a piar. gimn. házt-át. 1928: a Huba u. 7/9. sz. alatt új isk-t építettek, melyben 1929. IX: tanítóképzőt, majd líceumot és felsőkeresk. isk-t nyitottak, s átvették a tápiósági, nagykátai és karcagi népisk-t. Szegeden elvállalták a piar. gimn. házt-át, s ennek fejében lakást kaptak a tanárképző főisk-n tanuló nővérek. 1932: átvették a bpi Ferenc József Fiúint. vez-ét. 1932-33: Máriabesnyőn új házat építettek a noviciátus, lelkigyakorlatok és beteg nővérek számára. 1936: Szegeden saját tanulm. házat nyitottak a főisk. nővéreknek. 1938: a bpi irgalmasrendi kórházban betegápolást és házvezetést, a kecskeméti piar gimn-ban, Mernyén és a jászói prem-eknél, a győri ppi palotában házvezetést vállaltak. 1940: 45 nővér kezdett dolgozni az OTI Magdolna Baleseti Kórházában. 1941: Újverbászon átvették a Szalvátor Atyák fiúkoll-ának vez-ét. 1943: Berekben (Karcag mellett) a gyógyfürdőnél pihenőházat nyitottak a nővéreknek. 1944: a Huba u. int. hajléktalanoknak menedékhely, később ném., majd or. katonakórház. - 1948-49: a generális főnöknő rendelkezésére 25 nővér hagyta el Mo-ot. 1950: az állam 21 int-ből 242 nővért kergetett el. IX: a váci pp. tanácsára 22 ideigl. fogadalmas nővért és 15 jelöltet elküldtek a r. kötelékéből, hogy világi pedagógusként dolgozhassanak tovább. Az örök fogadalmasok pléb-kon kántorok és irodisták, mások házt. alkalmazottak v. gyári munkások lettek. A betegápolók ált. az eü-ben el tudtak helyezkedni. A szétszóratás éveiben a piar. rházban varrónőként dolgozó →Kühár Klotild tartotta össze a ~et. - 1990. I: a Püspökkari Titkárságon, ill. a Hittud. Akad. l. tagozatán 1-1 nővér adm. állást vállalt. VIII: visszakapták a máriabesnyői házat. 1999. II: Bpen, Kecskeméten és Máriabesnyőn 4 közösségben 19, külön lakásban 20, egyh. szoc. otthonban 9 nővér élt, 1 novícia és 1 jelöltnő volt. Közp-juk Bp. XIV. Istvánfy u. 42/b. - Felelős vezetői: 1899: Vetter Ambrosia, 1908: Poetsch Mária Hilária (1916: tart. biztos, 1926: tartományfőnöknő); tartományfőnöknő: 1935: Kühár Klotild, 1938: Poetsch Mária Hilária, 1948: Soós Marcellina, 1954: Kühár Klotild, 1989: Kucsera Erneszta, 1992: Gyuricza Paula. Gyuricza Paula

Az Isteni Üdvözítő Nővéreinek szabályai. Bp., 1927. - LThK IX:281. - MKA 1929. - Pilinyi 1943:270. - AP 1980:1283; 2006:1555. - 1899-1999. A ~ Mo-on. Jubileumi emlékfüz. Bp., 1999.