🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalaházi
következő 🡲

Szalaházi Tamás, Zalaházy (†1535): megyéspüspök. - Tanulm-ait elvégezve Beregszászon plnos, II. Lajos kir-nak 1519: levtárnoka, majd sztszéki jegyző és főesp. Küzdött a protestantizmus ellen. 1525: vál. veszprémi pp., a kir. rendeletére a kirné mellett maradt, akit a mohácsi csatavesztés után Pozsonyba kísért. Habsburg Ferdinánd pártjára állott. 1527: az ogy-en, ahol Szapolyai kegyvesztetté nyilvánította, több főurat I. Ferdinánd pártjára csábított, aki 1526. XI. 1: egri pp-ké s kancellárrá nevezte ki. Inkább a pol-val, mint egyh. ügyekkel foglalkozott, 1527: és 1537: visszafoglalta Veszprémet a Szapolyai-pártiaktól. 1528: Mo. kormányzója volt a regensburgi birod. gyűlés idején. 1530. I: Egert elfoglalták Szapolyai János hadai, aki ol. bizalmasát, Luigi Grittit nevezte ki egri pp-ké, aki nem volt fszt. pap, ezért csak a ppség javadalmait élvezte. Gritti magát egri vál. pp-nek nevezte. - ~ 1532: leveleket írt a Szapolyai-párti főurakhoz, hogy Ferdinándhoz csatlakozzanak és egyesítsék erejüket a török veszedelem ellen. A ppi birtokok kezelését familiárisára, Csoron Andrásra bízta, ki egy részét saját birtokává tette. ~ saját rokonát, Kecseti Mártont segítette 1527: a veszprémi ppi székbe. - Utóda Egerben 1539. V. 30: Frangepán Ferenc. 88

Mendlik 1864:50. (50.) (1524: veszprémi pp.), 99. (1527-37: egri pp.) - Gams 1873:386. (55.), 368. (49.) (s.v. Zalaházy, 1527-†1537: egri pp.) - Pallas XV:373. - Schem. Vesp. 1916:XVI. (50.) (1525: vál. veszprémi pp.); 1975:20. (†1534) - Eubel III:352. (s.v. Thomas de Szalaháza, 1526: veszprémi pp.), 111. (s.v. Th. Zalaházy; 1529. III. 3: egri pp.) - Hóman-Szekfű III:16. - MÉL II:693. - Sugár 1985:226. (†1535)