Magyar Katolikus Lexikon > S > Szalóme


Szalóme, Szt (a héb. salem, 'épségben lévő' szóval függ össze): Zebedeus felesége, az idősebb Jakab és János apostol anyja, aki már Galileában Jézus környezetéhez tartozott, és a szolgálatára volt Jézusnak. Ott állt a kereszt alatt is (Mk 15,40) Mária Magdolnával és Máriával, Jakab anyjával, akikkel illatszereket vásárolt Jézus testének bebalzsamozására (16,1). Mt 20,20; 27,56: Zebedeus fiainak anyja. - Ikgr. A kálvária-képeken szerepel. **

Szalóme: Heródiás lánya, Fülöppel kötött első házasságából. Mostohaapja, →Heródes Antipász születésnapján táncolt a vendégek előtt, és anyja biztatására Keresztelő János fejét kérte jutalmul (Mt 14,6-11; Mk 6,21-29). Nevét a Biblián kívül még más források is említik. Először a nála mintegy 30 évvel idősebb Fülöp negyedes fejed-hez ment nőül (ZsidTört 18,5,4), később Arisztobulosznak, Nagy Heródes unokájának lett a felesége; egy érmén - Arisztobulosszal együtt - a képmása is fennmaradt. - Ikgr. Legkorábbi ábrázolása a szinopei Mt evang. 6. sz. miniatúráján (Párizs, Nemz. Múz.). A kép előterében átadják Ker Szt János fejét Heródiásnak, míg ~ szinte észrevétlenül áll a háttérben Heródes szolgái mellett. Később a képen helyet kapott János 2 tanítványa is, akik egy kútnál siratják. A kk. kv-fest. a témát 2 jelenetre bontja: ~ tánca a lakomán és János lefejezése és fejének átadása. Többnyire maga ~ adja át egy tálon a fejet anyjának (Bambergi evangeliárium, 11. sz., München, Áll. Kvtár). A kora kk. ~ táncát inkább a szobrászatban ábrázolta. A hildesheimi Bernward-oszlopon (1022) az egész ~-tört. látható. A veronai S. Zeno-tp. kapuján (11. sz. eleje) ~ tánc közben oly mélyre hajlik, hogy feje a földet éri. Ez a tánc-ábrázolás a kk-ban nagyon elterjedt mind a kv-festészetben, mind a szobrászatban. A holland fest. inkább a lefejezés jelenetét kedvelte. A késő gótika és a reneszánsz ~ táncát saját koruk kimért lépéseivel ábrázolta (Fra Angelico, 1435 k., Párizs, Louvre). A barokkban nagyon gyakori ~ félalakja János fejével egy ezüst tálon (C. Dolci, Drezda, Képtár) és a lefejezési jelenet, melyen a hóhér egyik kezében egy hatalmas kardot tart, a másikban a hajánál fogva János levágott fejét, s a vérző törzs a földön fekszik. A 19. sz: főként ~ tánca gyakori. R.É.-T.I.

Kirschbaum IV:14. - BL:1630. - Daffner, H.: Salome. Ihre Gestalt in Geschichte und Kunst. München, 1912. - Sachs 1980:301.

Szalóme, B., Szalonika (Krakkó, 1211.-Skala, 1268. november 17.): magyar hercegnő. - Szőke Leszek krakkói hg. leánya, Szemérmes Boleszláv lengyel kir. nővére. Atyja és II. András magyar kir. között megegyezés született, hogy az akkor 3 é. ~t eljegyzik András kir. 6 é. fiával, Kálmánnal, akit III. Ince p. fölhatalmazása alapján az esztergomi érs. halicsi fejed-mé koronázott. E fejedelemség mindössze három évig volt a gyermekeké, mikor Misztiszláv fejed. elfoglalta, őket pedig fogságba vetette. Kálmán és ~ a fogság idején tisztasági fogadalmat tettek, s nemsokára visszatértek a magyar udvarba. ~ nagykorúsága, 1227 után is tartotta magát szüzességi fogadalmához, testét kétszeres, olykor háromszoros ciliciummal sanyargatta. Férje, aki atyja életében Dalmácia és Szlavónia kormányzója volt, 1241: a →muhi csatában megsebesült, menekülés közben meghalt. ~ról ebben az időszakban csak annyit tudunk, hogy támogatta a ferences és domonkos kolostorokat, és hozzájárult Árpádházi (Szt) Kinga és Boleszláv házasságának előkészítéséhez. 1242: hazatért Lengyo-ba, ahol 1245: belépett a szandeci klarisszákhoz. Testvérével, Boleszlávval együtt tp-ot és ktort alapított a ferencesek és a klarisszák számára Zawichostban, ahová maga is átköltözött. A tatároktól félve 1259. III: a nővérek egy része Skalába települt, ahol ~ új ktort alapított. Hgnő létére engedelmességével tűnt ki a többiek közül. - Testét később a krakkói ferencesekhez vitték át, ahol ma is őrzik. B-gá avatását 1650: kezdték meg, tiszteletét 1672: hagyták jóvá. Ü: nov. 17. **

Schütz IV:222. - SzÉ 1984:810. (Hevenesi szerint †dec. 15.) - Puskely 1994:185.