🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalóczi
következő 🡲

Szalóczi Pelbárt Elek, OFM (Jolsva, Gömör és Kishont vm., 1907. szept. 29.-Bp., 1979. júl. 14.): tanár. - 1924. VIII. 14: lépett a mariánus rtart-ba. 1928. IX. 30: szerz. fog-at tett, 1931. VI. 21: pappá szent. 1937: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, 1936-48?: az esztergomi Szt Antal Ferences Gimn. tanára. 1942-46: a Szt Antal Koll. ig-ja. 1948: Szombathelyt definitor és a dogmatika tanára. 1950-: Esztergomban a Papnev. Int. spirituálisa, 1963: a bpi Szt Kereszt pléb. kp-ja, majd az Alcantarai Szt Péter-tp. kisegítő lelkésze. A rházban lévő szobájában egy kéregetője meggyilkolta. - Cikkei: Alkotmány, A Hírnök (munk.), Bars, Élet, Kat. Szle, Utunk, Vasárnap, Szt Antal gimn. értes. (1938). - Bpen 1943. I-1944. XI: Az Egység Útja tud. folyóir. munk. - M: Az elmélyülés napjai. Elmélkedése. Bp., [1942] - A Szűz Máriáról nev. Szt Ferenc r. esztergomi Szt Antal gimn-ának évkv-e és a vele kapcs. nev. int. tájékoztatója az 1942/43-1943/44. tanévről. Szerk. Weiss J. Rikárddal. Esztergom (ny. Vác) 1943-1944. - A Szűz Máriáról nev. Szt Ferenc r. esztergomi Szt Antal gimn-ának és dolgozók gimn-ának évkv-e és a vele kapcs. nev. int. tájékoztatója az 1944/45, 1946/47. 1947/48. tanévről. Szerk. Uo. (ny. Pápa), 1947-48. 88

Jámbor 1938:106; 1940:139. - Szt Antal gimn. értes. Esztergom, 1938:14. - Schem. SM 1949:106. - Esztergomi főegyhm. névtár 1970:151. - Viczián 1995:27. (326.) - Diós 1999:207. (4604.) - Gulyás-Viczián XXVII. (kz-ban)