🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalézi Don Bosco Kiadó
következő 🡲

Szalézi Don Bosco Kiadó, 1991-: az 1950: felszámolt →Szalézi Művek Könyvkereskedelmi és Nyomdai Vállalat jogutódja. Ig-ja →Szőke János SDB. Kiadványai zöme az ifjúság lelki nevelését segíti, a szülőknek és hitoktatóknak szóló kézikönyvekkel is. - Kiadványai: Lukács István: Don Bosco, a csavargók barátja. 1994. - Engedjétek hozzám a gyermekeket. Hittankv. Ford. Véghseö Tamás. É.n. - Én veletek vagyok. Hittankv. Ford. Terdik Sebestyén. É.n. - Jöjjetek velem. Hittankv. Ford. Klemencz Zsuzsa. É.n. - Tanúim lesztek. Hittankv. Ford. Szávoszt Tamásné, Majtényi Zoltán. É.n. - Hittant - de hogyan? Összeáll. Szőke János. 1998. - De Martini, Nicola: 100 kérdés a szexualitásról. Ford. Szőke János. 1998. - Gasparino, Andrea: A Mi Atyánk. Ford. uő. 1998. - Kereszteljük meg! Ford. uő. 1998. - Ferrero, Bruno: A sivatag negyven meséje. Ford. uő. 1998. -: Ami fontos: a rózsa. Ford. uő. 1998. -: A tücsök dala. Ford. uő. 1998. -: Van ott fent Valaki? Ford. uő. 1998. -: Körök a vízen. Ford. uő. 1998. -: Boldog szülők. Ford. uő. 1998. - Bosco, Teresio: A kerség 50 leckében. 1998. -: A ker. törv. 20 leckében. Ford. Végsheö Tamás. 1998. - Gözinger, Waltraud: Margit mama. 1998. - Puskás László: Romzsa Tódor pp. élete és halála. 1998. - Vigano, Angelo: Kicsoda az Atya? A 2000. év felé. Ford. Mészáros Béla és mások. 1998. -: Kicsoda Jézus Krisztus? A 2000. év felé. 1998. -: Kicsoda a Szentlélek? A 2000. év felé. 1998. - Ferrero, Bruno: Tizenhét magvas történet. Ford. Szokács Kinga. 1999. -: Olykor elég egy napsugár. 1999. -: Csak a szél tudja. Ford. Szőke János. 1999. - Isten szeretetre hív bennünket. Hogyan készüljünk fel a házasságra? Ford. uő. 1999. - Szülők és gyermekek. Ford. uő. 1999. - Dianich, Severino: Krisztus igen, Egyh. nem? Ford. uő. 1999. - Az édes szép szerelem. Ford. uő. 1999. - A sokszínű barátság. Ford. uő. 1999. - A 16 éves kori hit. Ford. uő. 1999. - Én és a Biblia. Ford. uő. 1999. - A türelmetlenség évei. Ford. uő. 1999. - Lenni akarok valaki. Ford. uő. 1999. - Legyünk szabadok. Ford. uő. 1999. - De Rossi, Gianni-D'Este, Alessandro: „Ez az én akaratom, ez az én kívánságom!” Ford. Jászay Magda. 1999. - De Rossi, Gianni: Túl fiatal vagyok, Uram! Ford. uő. 1999. - Dona, Roberto: „Ilyen” gyerekek. Ford. uő. 1999. - Dona, Roberto: „Ilyen” emberek. Ford. uő. 1999. - De la Maison, Jean: Egy kis illemtan nem árt a tp-ban sem. Ford. uő. 1999. - Pellegrino, Pino: Nevelni de jó. Ford. uő. 1999. -: A vallásos nevelés apró jegyzetei. Ford. uő. 1999. -: Nevelés minden vonalon. Ford. Hessky Eszter. 1999. - Bachmair, Ben: Mit csinál a tévé a gyermekekkel? Ford. uő. 1999. - Baracco, Lino: A család és az idősek. 1999. - Petitclerc, Jean-Marie: Beszéljünk a gyermekeknek Istenről. 1999. - Succo, Gianluca: Miért kell gyónnunk? Ford. Szokács Kinga. 1999. - Históriás könyvecske. Elb-ek. Összeáll. György Lajos. 1999. - Csűrös Emília: Fű kizöldül ó sírhanton. Tört. elb-ek. 1999. - Ajtai Kálmán: A fekete kalóz. 1999. -: Szt Imre apródja. 1999. -: Simabara. 1999. - Kós Károly: A Gálok. Kisreg. és elb-ek. 1999. - Vérbosszú. Missziós elb. Ford. Trugly Józsefné. 1999. - Viglietti, Carlo: Egy hivatás tört. Ford. Szirmai Boriska. 1999. - Gürtler, Helga: Szabály nélkül nincs nevelés. 1999. -: Félénk és dühös. 1999. - Ďermek, Andrej: Így nevelt Don Bosco. Ford. Jozef Lančarić. 1999. - Schuster-Brink, Carola: Többet „mézzel”, mint erővel. 1999. -: Amikor a gyermek mindent megkíván. 2000. - Ferrero, Bruno: Szép és új történetek. Ford. Albert-Homonnai Emőke és mások. 2000. -: Más történetek. Ford. Albert-Homonnai Emőke és mások. 2000. -: Több fényt. 2000. -: Nem vagyok egyedül. 2000. -: Gyermekeink és a televízió. Ford. Nagy Ákos. 2000. -: Csak történetek. Ford. Szőke János. 2000. - Bosco, Teresio: A szalézi szt mondta. Don Bosco gondolatai. Ford. uő. 2000. - Gasparino, Andrea: Uram, taníts meg imádkozni. Ford. uő. 2000. - Palumbieri, Sabino: De szabadíts meg a magánytól… Ford. uő. 2000. - Az igazság megszabadít benneteket. Felnőttek katekizmusa. Ford. Tóth Sándor. 2000. - Bresciani Nicassio, Flora: Összesen tizenkilenc mese. Ford. Petrovszki Lajszki Brigitta. 2000. - Parente, Matilde: A gyermekek kérdései a vallásról. Ford. uő. 2000. - Vaccaro, Gabriella: Hogyan előzzük meg a kábítószerek fogyasztását? Ford. Andrásfalvy János. 2000. - Székely László: Táltoslovak hátán. Mesék. 2000. - Massmann, Josef: Nem leszek ideges. 2000. - Gaál Mózes: Vasárnapi emlékek. 2000. - Moldvay József: Márvány pillangó. 2000. - Vigano, Angelo: „Beszélj nekem Istenről…” 1-3. füz. Ford. Jászay Magda. 2000-02. - Ferrero, Bruno: Az aranyhalak titka. 2001. -: Jóknak szóló történetek. Ford. Jászay Magda. 2001. - Krauth, Lothar: Don Bosco élete végéig a csibészek barátja. Ford. Szőke János. 2001. - Szőke János: Isten házába megyünk. 2001. - Porcelluzzi, Salvatore: Szülők és gyermekeik: hogy jól éljünk együtt. Ford. Domokos György. 2001. - Puskás László: A hely, ahol állsz, szt föld. 2. kiad. 2001. - Lukács István: A fiúk apostola. 2001. - Peisch Ferenc: Vasárnapi üzenetek. 1999-2000 B év. 2001. - Seregély István: Imádkozzál érettünk Istennek szt Anyja. 2001. - Ferrero, Bruno: Isten, Jézus atyja és a miénk is. Ford. Depaula Flavio. 2002. -: Karácsonyi mesék. Ford. Jászay Magda és Krivácsi Anikó. 2002. -: Karácsonyi történetek adventről és vízkeresztről. Ford. uők. 2002. -: Üdvözlégy Mária. Ford. Krivácsi Anikó. 2002. -: Mi Atyánk. Ford. Szőke János. 2002. - Rizzi, Gimmi: A nagykorúság 16 erénye. Ford. uő. 2002. -: Hat létrafok az imához. Ford. uő. 2002. - Salvoldi, Valentino: Úton a szeretet felé. Ford. uő. 2002. - Karácsonyi játékok, versek. Összeáll. Beregi Istvánné. 2002. - Fiore, Carlo: A fiatalok etikája. Ford. Mátyus Norbert és Varga Attila György. 2002. - Palumbieri, Sabino: Felelős és szolidáris polgárok nevelése. Ford. Nagy István. 2002. - Paulig, Peter: A gyermek áldás v. sorscsapás? Ford. Derzsi Edit. 2002. - Tonelli, Riccardo: Fiatalokból felnőtt ker-ek. Ford. Vágó Katalin. 2002. - Diepmann, Rita: 32 mese óvodásoknak. Ford. Krivácsi Anikó. 2002. - Bianco, Enzo: Meg nem írt levél az európaiakhoz. Ford. uő. 2002. - Succo, Gianluca: Miért járunk misére? Ford. Sinka Ildikó. 2002. - Succo, Gianluca: Miért kell imádkozni? Ford. uő. 2002. - Erdélyi karácsony. 48 pásztorjáték. 2. kiad. 2002. - Zsédely Gyula: Sándor István SDB vértanú életrajzi regénye. 2002. - Peisch Ferenc: Vasárnapi üzenetek. 2000-2001 C év. 2002. - ÓSz rajzokban. Kifestő. 2002. - ÚSz rajzokban. Kifestő. 2002. - Ferrero, Bruno: Az élet: mindened, amid van. Ford. Kiss Tamás. 2003. -: Hasonlatok és történetek. Ford. Jászay Magda. 2003. - A katekumenek vezetése. Ford. uő. 2003. - Bianco, Enzo: Uram Jézus, boldog szülinapot! Ford. Szőke János. 2003. - Rizzi, Gimmi: Nyolc szentre nézünk. Ford. uő. 2003. -: Haditervem. Ford. uő. 2003. - Dyckhoff, Peter: Lélegezz fel! Ford. uő. 2003. - A hitoktatók első lépései. Ford. uő. 2003. - Real Navarro, José: Egyszer volt, hol nem volt… Ford. uő. 2003. - Fontana, Andrea: A katekumenátus útja felnőttekkel. Ford. Bednárik Marcell és mások. 2003. - Gaddi, Giangaleazzo: Első lépések a Bibliában. Ford. Nagy Mária. 2003. - Bosco, Teresio: Don Bosco. Ford. Mészáros Béla. 2003. -: Teréz anya - Isten mosolya. 2003. - Faggioli, Lino: A szerelem útja. Hat estét betöltő alaptanf. házasságra készülő jegyespároknak. Munkafüz. Ford. Andrásfalvy András. 2003. - Malinski, Mieczysław: Baráti üdvözlettel. Ford. Schaffler Orsolya. 2003. - Schauber, Vera: A szt pártfogók nagy kv-e. Ford. Lázár Ágota. 2003. - Moldvay József: Áttűnő télutó. 2003. - Süle András: Mi az igazság? Dráma. 2003. - A Rózsafüzér. Kifestő. 2003. - Don Bosco képeslapok (18 db). 2003. - Ferrero, Bruno: Tízparancsolat gyermekszemmel. 2004. - Sangalli, Gianni: Így imádkozd az Üdvözlégyet. Ford. Szőke János. 2004. - Pellegrino, Pino: Milyen volt Jézus? Ford. uő. 2004. - De Vanna, Umberto: Nagy vagy fiú. Ford. uő. 2004. - Bosco Szt János: A gyermekeké a jövő. Ford. uő. 2004. - Hebert, Esther-Rensmann, Gesa: Egyh. évünk. Ford. uő. 2004. - Ruggeri, Giacomo: Zarándoklat a szegénységbe. Ford. Jászay Magda. 2004. - Grassiano, Maria Domenica: A szeretet csodája. Laura del Carmine Vicuña életrajza. 2004. - Martirani, Giuliana: Maria Romero. 2004. - Savio Domonkos, a ministránsok védőszentje. 2004. - Bosco Szt János: Tm. Savio Domonkos. Ford. Ádám László. 2. kiad. 2004. - Boda László: Utad az esküvőig. Nemes György A család az Egyh. tanításában c. áttekintő írásának csatolásával. 2004. - Peisch Ferenc: Vasárnapi üzenetek. 2001-2002 A év. 2004. - M. szentek és boldogok. Kifestő. 2004. - Rizzi, Gimmi: 10 találkozás Jézussal. 2005. - Fontana, Andrea: Mit jelent „kereszténynek lenni”? 2005. - Ki volt Mindszenty József? Jubileumi évkv. Szerk. Kahler Frigyes. 2005. - Jézus élete rajzokban. Kifestő. 2005. - Szőke János: Anna és Mari a szentmisén. 2006. - Guglielmoni, Luigi-Negri, Fausto: Bízzatok a szeretetben. 2006. - Ferrero, Bruno: A szentmise és a család. 2006. - Diana, Massimo: Felnőtté válás a mesékben. 2006. - De Vanna, Umberto: Úgy, mint Jézus. 2006. - Pellegrino, Pino: Egészséges és keresztény. 2006. - Piëch, Kirsten: Dóri a Vatikánban. Séta a Szt Péter téren. Ford. Szőke János. 2006. - Ratzinger, Joseph: Értékek az átalakulás idején. Ford. Zentai Attila, Nagy Brigitta, Szénáné Szakály Mária. 2006. - Jézusba vetett hitünk megújítása. 2006. - Bresciani Nicassio, Flora: A nevelés öröme. 2006. - Russo, Claudio: Don Bosco találkozása a fiúkkal. 2006. Szőke János SDB