🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalágyi
következő 🡲

Szalágyi István, Salagius (Mohács, Baranya vm., 1739. dec. 22.-Pécs, 1796. okt. 27.): kanonok. - A gimn-ot és a fil-t Pécsett végezte. 1759. X. 29: a CGH növ-e lett, fil. és teol. dr. 1763. IV. 4: papként tért haza. Klimó György pp. titkára, majd dogmatika tanár, 1781: c. knk. és egyhtört. tanár. Meghívták a róm. Szt Hippolytus Szem. rektorának, de II. József nem engedte el, 1790: kinevezte pécsi knk-nak. - M: De statu ecclesiae Pannonicae libri septem. Pécs, 1777-84. - De columna romana milliaria ad Budam nuper reperta dissertatio. Uo., 1780. 88

Schem. Qu. 1857:53. - Szinnyei XII:55. (s.v. Salagius) - Veress II:193.