🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szabad Európa Rádió Magyar Osztálya
következő 🡲

Szabad Európa Rádió Magyar Osztálya, New York, 1950 nyara-1951. okt.; München, 1951. okt. 6.-1993. okt. 31.: a 'hidegháború' legfontosabb kommunikációs eszköze a kommunista pártállam tájékoztatási egyeduralmának megtörésére. - 1949 nyarán az USA-ban közéleti személyek részvételével alakult Szabad Európa Bizottság feladatai közé tartozott egy Közép- és Kelet-Eu-ba sugárzott rendszeres rádióadás, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az ott egyeduralommal létrehozott egyoldalú szovjet/komm. érdekű tájékoztatást. Ennek jegyében szervezték meg a Szabad Európa Rádiót (SZER), amely New Yorkból 1950 nyarától kezdve sugárzott rövid műsorokat 5 országba, 6 nyelven, köztük m-ul is. - Az intézmény 1951 őszén Münchenbe költözött, ahol az Englischer Garten nevű ligetben addigra fölépült végleges otthona és közp-ja. A müncheni adások 1951. X. 6-1993. X. 31: tartottak. A SZER m. műsora napi 19 óra adásidőben, össz. 42 évig és 26 napig tartott. A költségeket 1974-ig a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ellátmányából és a Kereszteshadjárat a Szabadságért (Crusade for Freedom) szervezet orsz-os gyűjtéseiből, tehát magánadományokból fedezték. Utána az USA kormánya támogatta, évenként megszavazott kongresszusi jóváhagyással. - A ~ személyi állománya kezdetben 110-120 tagú volt: írók, újságírók, kutatók, rendezők, bemondók, előadók, gépírónők, valamint a hazai rádiókat lehallgató részleg tagjai. A felső vezetés amerikai, a közp. adminisztráció és a technikai szolgálat ném. volt. A ~ élén 1951: Dessewffy Gyula (1909-2000), 1954: Gellért Andor (1907-90), 1957: Bede István (1904-78), 1973. II. 1: Szabados József (1927-), 1984. X. 1: Ribánszky László (1941-) állott. Helyetteseik 1951. VIII-1953. IX: Thury Lajos (1896-1989), 1954. I: Márjás Viktor (1895-1974), 1957: András Károly (1917-), 1968: Feketekúty László (1914-), 1979: Borbándi Gyula (1919-), 1984: Halász Péter (1922-), 1987. V-1991. II: Büky Barna (1934-). - A ~nak az indulástól a megszüntetéséig össz. 289 tagja volt. Az 1973-ig működött New York-i fiókszerkesztőségnek 25 év alatt össz. kb. 15 tagja volt. A SZER-nek tudósítói irodája működött Bécsben, Londonban, Párizsban, Rómában, Washingtonban és 1989-93: Bpen. - A műsorban jelentős szerepe volt a vallási adásoknak; az orsz-os arányoknak megfelelően a legtöbb műsort a kat-ok kapták. A SZER minden vasár- és ünnepnap közvetített sztmisét, hetenként 1x vallásos műsort sugárzott, folyamatosan beszámolt Mindszenty József bíb. sorsáról, a római tudósító rendszeresen tájékoztatott a Vatikán és a világegyház eseményeiről. A műsorokat kat. papok (→Jánosi József SJ, majd →Vecsey József, Fábián Károly, →Füstös Antal, végül Frank Miklós) szerk. Bo.Gy.

Heti Világgazd. 1992:50. sz. (Gillette, Robert E.: „Nem szabad a cenzúrát összekeverni a szerkesztéssel.” Válaszol a SZER főig-ja. [Riporter:] Lindner András) - Valóság 1993:70. (Benkő Zoltán: A SZER 1956 után), 80. (Uő: SZER, 1956. X. 24-XI. 3.); 2001:10. sz. (Simándi Irén: A magyar társad. a SZER „Reflektor”-ában 1951-56) - Új Forrás 1994:67. (Borbándi Gyula: A SZER 1956-os felelőssége) - Rubicon 1996:23. (Révész Béla: SZER. A felszabadítási stratégia csődje.) - Debreceni Szle 1999:55. (Simándi Irén: A SZER megalakulása és működésének jellemző vonásai) - Tört. Szle 2000:129. (Simándi Irén: A m. gazd. a SZER Reflektorában 1951-56)