🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szőlőhegy
következő 🡲

Szőlőhegy, Szöllős, Tissesty, Tiszest Szőlőhegy-Tiszest, Tisești (Pârgărești, Bacău m., Moldva, Ro.): 1. község Aknavásár Tiszest nevű városrészétől keletre, a tatros-ojtozi út mellett, a Crețu patak völgyében. Román nevét állítólagos alapítója, a kk. Tatros vára tanácstagja (Pârgâri) után kapta. 1410: Al. Cel Bun egy Domoncus nevezetűnek ajándékozta. M. nevét először a 18. sz. végén említették. R.k. lakossága a 18. sz. 2. felében Erdélyből menekült. 1951: román és m. tannyelvű isk-ban 1 tanító, 75 tanköteles. A hagyomány szerint a 18. sz. végén fából készült tp-ának építése, faszögeinek faragása során az ácsok „elrágtak hat zsák tubákot, megittak hat hordó bort”. - 2. plébánia. Gorzafalva, 1985: Újfalu filiájából 1986: alapították. Első tp-át 1790, a másodikat 1819: építették Szt István kir. tiszt-ére. 1940: egy földrengés megrongálta. A Szt István-oltárképet egy 1812: készült Szt Imre-képre festették. 1987: a tp. titulusát önkényesen megváltoztatva az új tp-ot Szűz Mária Kirnő tiszt-ére szent. - A korábbi tp-ában lévő, a hagyomány szerint „1009” keltezésű, 50 kg-os harangja Tatrosról került ~re. Egy másolatról az évszámot a sepsiszentgyörgyi Székely Nemz. Múz. szakemberei 17. századira becsülték. A kincset beolvasztották egy 1985-ös évszámot viselő, 300 kg-os új harangba, amit 1994. III. 3: szenteltek. Az új tp. másik harangjának felirata: „AJÁLJA POSTA MIHÁJNÉ A NAGY ISTEN DICSÉRETÉRE ÉS SZ. ISTVÁN TISZTELETÉRE HOGY SZOLGÁLJON LELKE ÜDVÉRE. SZÖLLŐHEGY 1886”. - Lakói 1791: 30 család, 1850: 226, 1890: 534, 1912: 708, 1992: 1202 fő; „Lakosai székely eredetű magyarok” (Jerney). „Lakóinak többsége magyar” (Lahovari). R.k. lakosságának 77 %-a ismeri a m. nyelvet (Tánczos); 1842: 450 r.k., 1851: 200 r.k., 1857: 231 r.k., 1858: 247 r.k., 1902: 431 r.k., 1992: 1039 r.k., 163 g.kel., 1997: 1125 r.k., 2005: 1115 r.k. H.P.

Jerney 1851:213. - Tánczos 1996:126. - Lumina Creștinului 1997. 11. 14. (Anton, Ioan: Parohia Pârgărești) - Gazda 2005:229.